Bankowość


Obsługa bez Barier

Ruszyła wyjątkowa kampania wizerunkowo-informacyjna Banku Zachodniego WBK, skierowana do osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. Kampania dąży do zwiększenia świadomości różnorakich udogodnień oferowanych przez bank z myślą o tej grupie klientów. Kampania jest elementem programu "Obsługa bez Barier", realizowanego przez Bank Zachodni WBK od 2010 roku. Jego celem jest zapewnienie możliwości komfortowego korzystania z usług banku przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności, we wszystkich kanałach obsługi. Czytaj więcej...


Wzrost zgodny z oczekiwaniami

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku 
w 2015 r. wyniósł 363 mln zł, o 12,6 proc. więcej niż w 2014 r. i był zgodny z zapowiedziami Zarządu z marca ubiegłego roku. Uwzględniając wpłatę na Krajowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny związane 
z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie zysk netto Grupy wyniósł 309 mln zł i był o 4,1 proc. niższy od osiągniętego w 2014 roku. Marża odsetkowa banku w 2015 r. wyniosła 4,6 proc., znacznie przewyższając średnią rynkową, pomimo utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych oraz silnej konkurencji.Alior Bank wypracował w 2015 r. blisko 2,17 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,5 mld zł z tytułu odsetek oraz 332 mln zł z tytułu opłat 
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec 2015 r. wyniósł 48,1% po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych i 51,1% po ich uwzględnieniu.Łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 30,9 mld zł, 
a wartość zgromadzonych depozytów 33,7 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 38 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 91,8 proc. Suma bilansowa Grupy Alior Banku na koniec 2015 r. przekroczyła 40 mld zł i w ujęciu rok do roku wzrosła o 32,6 proc. Zgodnie z planem przebiega realizacja strategicznych inicjatyw banku, w tym maksymalizacja korzyści wynikających z połączenia z Meritum Bankiem oraz rozwój współpracy z T-Mobile Polska i rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Czytaj więcej...

Subskrypcja db Elita Funduszy XIV_2

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 
3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XIV_2, opartego 
o koszyk funduszy o równym udziale: DNCA Invest Eurose-A, Ethna Aktiv-T, M&G Optimal Income A-EUR-A. Produkt pozwala zainwestować kapitał na międzynarodowych rynkach. Subskrypcja db Elity Funduszy XIV_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 24 marca br. Czytaj więcej...


Razem widzimy więcej

"Razem widzimy więcej" to hasło startującej 1 marca kampanii promującej bankowość korporacyjną PKO Banku Polskiego. Ofertę Banku reklamują prezesi dużych, renomowanych polskich firm, będących klientami lidera krajowego sektora finansowego. W spotach telewizyjnych i reklamach prasowych będzie można zobaczyć prezesów: Grupy Vistula, Trefl oraz OTCF. Czytaj więcej...


BIK Indeks

BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł  -4,2% w styczniu 2016 r. Oznacza to, że w styczniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 4,2% w porównaniu z styczniem 2015 r. Czytaj więcej...Trzecia edycja PRE BZWBK

Startuje III. edycja Programu Rozwoju Eksportu (PRE) projektu zainicjowanego w 2015 r. przez Bank Zachodni WBK. Pierwsze w tym roku spotkanie odbędzie się 1 marca  w Bydgoszczy. Kolejne miesiące to kolejne wydarzenia: konferencje w całej Polsce, spotkania tematyczne z ekspertami Programu Rozwoju Eksportu, wirtualne i stacjonarne misje handlowe oraz spotkania biznesowe, podczas których przedsiębiorcy otrzymają praktyczne wsparcie w realizacji swoich planów ekspansji zagranicznej. Czytaj więcej...Rusza sprzedaż Gwarancji COSME w Banku Ochrony Środowiska

Możliwość zabezpieczania spłaty aż do 80 proc. kredytu bez konieczności zastawiania własnego majątku, niska opłata prowizyjna i uproszczone formalności przy składaniu wniosku - to atuty gwarancji spłaty kredytów dla małych i średnich firm w ramach programu COSME. Od 1 marca br. kredyty z Gwarancjami COSME będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Czytaj więcej...


BIK – w 2016 roku stabilizacja w kredytach konsumpcyjnych i niewielki wzrost wartości mieszkaniowych

Według informacji przekazanych przez BIK na konferencji prasowej 25 lutego, miniony rok był rekordowy, jeśli chodzi o łączną wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych i wzrost wartości kredytów mieszkaniowych. Na koniec 2015 roku odnotowano też rekordową wartość 65,0 indeksu BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych. Czytaj więcej...


W BOŚ ruszyły prace nad Ramową Strategią na lata 2016 – 2020


Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o konieczności aktualizacji dotychczasowych dokumentów strategicznych Banku i przygotowaniu Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 - 2020. Potrzeba pilnej aktualizacji strategii jest konsekwencją decyzji akcjonariuszy BOŚ, którzy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęli harmonogram dokapitalizowania Spółki. Jej akceptacja przez Radę Nadzorczą powinna nastąpić w kwietniu, poprzedzając i stanowiąc podstawę decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału Banku. Aktualizacja strategii zostanie również zaprezentowana rynkowi. Czytaj więcej...


Ćwierć miliarda gwarancji od BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP. To trzecia gwarancja udzielana przez BGK w podobnej sprawie. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) mają być udzielane do 31 grudnia 2016 r. bez opłat prowizyjnych. Ta kwota z pewnością przełoży się na jeszcze większe wsparcie - deklaruje Dariusz Kacprzyk, prezes BGK.  Chodzić może nawet o 1,5 mld gwarancji Czytaj więcej...Gwarancje na innowacje

24 lutego Bank Millennium i Bank Gospodarstwa Krajowego podpiszą umowę dotyczącą udostępnienia nowego instrumentu zabezpieczającego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  (PO IG). Będą to gwarancje na innowacje udzielane firmom sektora MSP od 11 marca 2016 r.   Czytaj więcej...


Polacy wolą oszczędzać na „czarną godzinę”

Ponad połowa z nas odkłada pieniądze na nieprzewidziane wydatki, tzw. "czarną godzinę" - tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank. To znacznie więcej niż przed rokiem, kiedy takiej odpowiedzi udzieliła tylko jedna trzecia ankietowanych. Rzadziej niż we wcześniejszych badaniach deklarujemy natomiast, że odkładamy pieniądze na edukację dzieci, nowe mieszkanie lub dostatnią emeryturę. Na tę ostatnią, poza obowiązkowymi składkami gromadzi środki zaledwie co piąty Polak. Co dodatkowo może niepokoić, odsetek osób korzystających z takiej możliwości, który już przed rokiem nie był zbyt duży, w tym jeszcze się zmniejszył. Badanie jest elementem raportu Deutsche Bank Portret finansowy Polaków 2015. Plany na 2016 r. Czytaj więcej...Posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 22 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Komitetu, Paweł Szałamacha, Minister Finansów, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czytaj więcej...


Limit bez prowizji

Do 30 czerwca 2016 r. w Deutsche Bank Polska można skorzystać z oferty specjalnej w zakresie limitu kredytowego w rachunku, w ramach której nie jest pobierana prowizja za jego przyznanie, standardowo wynosząca od 1-2%, min. 20 zł. Czytaj więcej...Top Employers 2016 – Citi Handlowy oraz Citi Service Center Poland szósty rok z rzędu wyróżnione za wysokie standardy w dziedzinie polityki personalnej

Citi Handlowy i Citi Service Center Poland po raz kolejny zostały nagrodzone tytułem Top Employers. Wyróżnienie przyznaje Instytut Corporate Research Foundation firmom, których polityka personalna uzyskała najwyższe noty w prowadzonych badaniach. W tym roku nagrodzono 39 organizacji w kraju. Czytaj więcej...Pół miliona użytkowników IKO

Ponad 500 tys. osób aktywowało na swoich telefonach aplikację mobilną PKO Banku Polskiego! Systematycznie rośnie też liczba klientów płatności zbliżeniowych HCE, które w ciągu miesiąca od udostępnienia zyskały ponad 60 tys. użytkowników. Aplikacja mobilna IKO staje się dla wielu klientów pierwszym i najważniejszym kanałem dostępu do Banku. Czytaj więcej...


Bank Pomysłów w Banku Zachodnim WBK

Od początku istnienia serwisu społecznościowego "Bank Pomysłów", prawie 10 tys. użytkowników wygenerowało 5,3 tys. sugestii, jak udoskonalić produkty i usługi Banku Zachodniego WBK. W konsekwencji, od 2009 roku wdrożono w banku 758 ulepszeń. Kolejne są konsultowane lub aktualnie implementowane. Duża aktywność odwiedzających serwis skłoniła Bank Zachodni WBK do wprowadzenia w 2016 r. na platformie zmian, które ułatwiają dzielenie się pomysłami. Czytaj więcej...


Czy banki zdecydują się na straty

Komunikat Banku Ochrony Środowiska o rozpoczęciu prac nad programem naprawczym w związku z poniesioną stratą może stać się inspiracją dla pozostałych podmiotów sektora finansowego - uważa Piotr Miliński, analityk NWAI. W swym raporcie - pod znamiennym tytułem "W poszukiwaniu strat" - zwraca uwagę, że poza najsilniejszą szóstką (PKO BP, Pekao, mBank, BZ WBK, ING BSK oraz Handlowy) wszystkie znaczące banki mają możliwość wykazania ujemnego wyniku w czwartym kwartale 2015 lub pierwszym kwartale 2016. Zgodnie z ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych, realizacja programu naprawczego całkowicie zwolniłaby je z obowiązku zapłaty nowej daniny. Czytaj więcej...


Spowolnienie przed przyspieszeniem – prognozy gospodarcze PKO Banku Polskiego

Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują stabilizacji wzrostu PKB w 2016 r. na poziomie ok. 3,5%, przy słabszej pierwszej i mocniejszej drugiej połowie roku.Prognozy przewidują, że inflacja CPI pozostanie ujemna do 3. kwartału, ale na koniec roku wzrośnie do ok. 1%, dzięki wygaśnięciu efektów spadku cen paliw z końca 2015 r.Analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego negatywnie zapatrują się na polski rynek akcji, oczekując stopy zwrotu na poziomie -5% do 0%. Czytaj więcej...


Zaradni wspierają zaradnych

ING Bank Śląski rozpoczyna nową kampanię reklamową Konta Direct dla Firmy. Przedsiębiorca jest najczęściej w swojej firmie menadżerem, pracownikiem, wynalazcą i księgowym w jednej osobie. Zaangażowanie w bieżące sprawy oznacza często brak czasu na myślenie o rozwoju firmy i innowacjach. W rezultacie mniej niż połowa firm świętuje trzecie urodziny. Warto pamiętać, że myślenie perspektywiczne może zapewnić firmie silną pozycję na rynku. "Dam radę" nie oznacza jednak, że przedsiębiorca jest w stanie wszystkiego dokonać sam. Dlatego w ING promujemy zaradność, która w mądry sposób korzysta ze wsparcia innych - mówi Barbara Pasterczyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej ING Banku Śląskiego. Czytaj więcej...


Wzrost wolumenów Citi Handlowy

W 2015 rok Citi Handlowy wypracował zysk na poziomie 626 mln zł. Pomimo wymagających warunków rynkowych, czyli rekordowo niskich stop procentowych, kwestii interchange oraz rosnących opłat ostrożnościowych (dodatkowa wpłata na rzecz wypłaty środków klientom-deponentom SK Banku oraz dodatkowa wpłata na rzecz BFG ) bank zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową z poziomem Tier 1 równym 17,1%, wyższym niż średnia dla sektora (14,3% - dane za trzeci kwartał). Podobnie na wysokim poziomie utrzymana została efektywność banku, plasująca Citi Handlowy znacznie powyżej wyników sektora: ROTE na poziomie 12,5 %, ROE -10%, a ROA - 1,3 %. Pozostałe kluczowe wskaźniki takie jak wskaźnik kredytów do depozytów (61%) oraz NPL (3,2%) potwierdzają gotowość Banku na wspieranie planów rozwoju i inwestycji swoich klientów. Zgodnie z deklarowanym na początku roku planem, Bank odnotował wzrost wolumenów kredytowych klientów instytucjonalnych o 9% r./r. oraz detalicznych o 5% r./r. Czytaj więcej...


Bank BGŻ BNP Paribas S.A. obejmuje pakiet mniejszościowy w IPF Group S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach działalności w zakresie inwestycji kapitałowych Capital Development zawarł umowę inwestycyjną z IPF Group S.A. oraz jej założycielem i większościowym udziałowcem Panem Mariuszem Dolatą. W efekcie Bank BGŻ BNP Paribas S.A stał się mniejszościowym udziałowcem w IPF Group oraz zapewnił finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. Czytaj więcej...


Konsorcjum PKO Banku Polskiego i eService obsłuży płatności bezgotówkowe w placówkach Poczty Polskiej

Realizacja projektu instalacji terminali płatniczych w sieci placówek Poczty Polskiej będzie mieć istotny wpływ na dalszy rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, otwierając nowe możliwości oferowania usług dodanych do płatności kartowych i mobilnych. Czytaj więcej...
Przełomowa oferta pożyczki i konsolidacji w Alior Banku – oprocentowanie niższe aż o 30%

Alior Bank wprowadza zupełnie nowy model zniżek dla klientów wnioskujących o pożyczkę gotówkową lub kredyt konsolidacyjny. Bank inspirując się rozwiązaniami z branży ubezpieczeniowej, przygotował ofertę pożyczki, w ramach której osobom z dobrą historią kredytową obniża oprocentowania aż o 30%. Czytaj więcej...

Rusza kampania reklamowa Wymarzonego Konta Osobistego w Raiffeisen Polbanku

. Start telewizyjnej kampanii reklamowej Wymarzonego Konta Osobistego – 12 lutego br.; Kampania zintegrowana: 1 spot telewizyjny (wersja 30’’ i 15’’), spot radiowy, odsłona internetowa; Produkt – podkreślone zalety posiadania oprocentowanego bezpłatnego konta (0 zł za prowadzenie konta i 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce); Silna zachęta do przeniesienia konta do Raiffeisen Polbanku. Czytaj więcej...


Efekt dodatkowych obciążeń

Bank Ochrony Środowiska zakończył rok 2015 stratą bilansową, szacowaną przez zarząd na 12,6 mln zł. To efekt dodatkowych obciążeń, zwłaszcza 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środków gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz 9,0 mln zł (7,3 mln zł w ujęciu netto) przekazanej na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. BOŚ udzielał bowiem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Czytaj więcej...


Bank Zachodni WBK i Fundusz INFINI ruszają z programem wsparcia innowacyjnych projektów

Bank Zachodni WBK oraz Fundusz INFINI we współpracy z uczelniami wyższymi będą wspierać beneficjentów innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Podpisany list intencyjny otworzył zainteresowanym drogę do korzystania m.in. ze środków unijnych dostępnych na lata 2014-2020. Pilotażowy projekt wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  aktywnie rusza na przełomie lutego/marca 2016 roku. Czytaj więcej...
HCE w eurobanku

eurobank dołączył do wąskiego grona banków w Polsce, które oferują płatności mobilne w technologii HCE. Zintegrowana z aplikacją eurobanku usługa umożliwia szybkie i wygodne płacenie smartfonem w taki sam sposób jak kartą zbliżeniową. Nie trzeba przy tym logować się do aplikacji mobilnej ani włączać Internetu. Czytaj więcej...Raport analityczny SII: czy Getin Noble Bank przetrwa zawirowania 
w sektorze bankowym?

W ostatnim czasie uchwalony został podatek od niektórych instytucji finansowych. Ponadto trwają prace nad ustawą dotyczącą przewalutowania tzw. kredytów frankowych. Zdaniem wielu rynkowych ekspertów wprowadzane zmiany wpłyną istotnie na sytuację krajowego sektora bankowego i jego perspektywy. Czytaj więcej...


Bank of America Merrill Lynch trzykrotnie na podium. Institution Investor ogłosił wyniki rankingów

Najwyższa sprawdzalność prognoz, największa skuteczność w dziedzinie sprzedaży i znakomita pozycja w kategorii corporate access na rynku europejskim - tak ocenili Bank of America Merrill Lynch uczestnicy trzech kolejnych sondaży portalu "Institution Investor". To niekwestionowany sukces amerykańskiego banku inwestycyjnego, który jeszcze w ubiegłym roku w tych samych kategoriach uzyskał odpowiednio czwarte i dwukrotnie drugie miejsce. Czytaj więcej...


Strona 4 z 94« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »