Cbp oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe

NBS 2017/09

Na bazie ponad 26 lat doświadczeń współpracy z bankami spółdzielczymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii, Cbp przygotowało ofertę, którą doceniają banki spółdzielcze działające w Polsce.

Na bazie ponad 26 lat doświadczeń współpracy z bankami spółdzielczymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii, Cbp przygotowało ofertę, którą doceniają banki spółdzielcze działające w Polsce.

Kim jesteśmy Grupa Cbp powstała w 1991 r. we Francji i specjalizuje się w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z kredytami i w ubezpieczeniach na życie. Naszymi pierwszymi klientami były lokalne banki spółdzielcze posiadające od kilku do kilkunastu oddziałów w północno-zachod­niej Francji. Obecnie współpracujemy w Europie z ponad 220 instytucjami finansowymi – ban­kami spółdzielczymi i detalicznymi, ubezpieczy­cielami i pośrednikami kredytowymi. Składka zebrana za naszym pośrednictwem na rzecz współpracujących z nami ubezpieczycieli wyniosła 3,2 miliardy euro w 2016 r. Jesteśmy pośrednikiem ubezpieczeniowym, więc produkty za­wsze dostarcza nam zewnętrzny ubezpieczyciel, ale Cbp aktyw­nie uczestniczy w tworzeniu produktów i projektowaniu ścieżki sprzedaży. Proponowane przez nas rozwiązania ubezpieczenio­we chronią aktywa banku, jak i kredytobiorcę i jego najbliższych (choroby, niepełnosprawność, niezdolność do pracy, długą ho­spitalizację, utratę pracy).

Doradca może z sukcesem oferować ubezpieczenia klientom banku System sprzedażowy Ses@me umożliwia wyszukiwanie ubezpieczenia po wysokości składki, jaką skłonny jest zapła­cić klient, albo po wysokości świadczenia ubezpieczeniowe­go. Doradca po wprowadzeniu jednego z tych parametrów otrzymuje na jednym ekranie kilka wybranych produktów od różnych ubezpieczycieli. Nie ma potrzeby przełączania się między ekranami, wyszukiwania dokumentacji i żmudnego oraz czasochłonnego porównywania produktów w wersji pa­pierowej. Wystarczy wydrukować klientowi ofertę i doradzić mu w wyborze optymalnego produktu. Proces generowania oferty kilku produktów trwa nie więcej niż kilka sekund i po wyborze jednego z nich po kilku minutach klient wyjdzie z banku z polisą ubezpieczeniową. W całej Europie obsługu­jemy ponad 15 milionów polis – to najlepiej świadczy o na­szych możliwościach.Rekomendacja U Nawiązując współpracę z Cbp bank spół­dzielczy otrzymuje dostęp do kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych dostarczonych przez kilku ubezpieczycieli. Na bazie ponad 26 lat doświadczeń zebranych we współpracy z bankami spółdzielczymi we Francji, Wło­szech i Hiszpanii, Cbp przygotowało ofertę, którą doceniają banki spółdzielcze działające w Polsce. Dostarczamy raporty i informacje wymagane przez KNF, co powoduje, że jeden dedykowany pracownik banku jest zaangażowany do obsługi ubezpieczeń tylko przez kilka godzin w miesiącu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe Cbp współpracuje z takimi towarzystwami ubezpiecze­niowymi jak: Oney Insurance, Compensa i Prevoir. Nieba­wem do tej listy dołączy jeszcze jeden lub dwóch ubezpieczy­cieli. Docelowo w naszym integratorze będą produkty 4–5 towarzystw w łącznej liczbie około 50–60 wariantów. Posta­wiliśmy na zrozumiałe produkty o prostej konstrukcji, które będą czytelne zarówno dla doradcy niespecjalizującego się w ubezpieczeniach życiowych, jak i dla jego klientów.Ile mija czasu od kontaktu z Cbp do rozpoczęcia sprzedaży w oddziale banku? Dokładnie tyle czasu, ile zajmie zaakceptowanie i pod­pisanie ze strony banku stosownej dokumentacji oraz zare­jestrowanie w KNF doradcy banku jako OFWCA (Osoba Fi­zyczna Wykonująca Czynności Agencyjne), czyli średnio od kilku tygodni do 2 miesięcy.Jak nawiązać współpracę z Cbp? Zainteresowanych współpracą i systemem sprzedażowym za­praszamy na naszą stronę internetową: www.cbpsolutions.pl i do kontaktu z Cbp. Przyjedziemy do siedziby państwa banku, omówimy naszą ofertę produktów ubezpieczeniowych i zapre­zentujemy na żywo nasz system sprzedażowy Ses@me.
Udostępnij artykuł: