CEE Equity Partners inwestuje w sektor telekomunikacyjny

Finanse i gospodarka

Fundusz China-Central And Eastern Europe Investment Co-Operation Fund, któremu doradza CEE Equity Partners, planuje nabycie pakietu kontrolnego Electronic Control Systems S.A. (ECS), dynamicznie rozwijającej się spółki inżynieryjnej świadczącej usługi dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce i na kilku rynkach zagranicznych. Inwestycja Funduszu wpisuje się w strategię rozwijania infrastrukturalnej działalności biznesowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej poprzez wspieranie utalentowanych i ambitnych zespołów menedżerskich.

Fundusz China-Central And Eastern Europe Investment Co-Operation Fund, któremu doradza CEE Equity Partners, planuje nabycie pakietu kontrolnego Electronic Control Systems S.A. (ECS), dynamicznie rozwijającej się spółki inżynieryjnej świadczącej usługi dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce i na kilku rynkach zagranicznych. Inwestycja Funduszu wpisuje się w strategię rozwijania infrastrukturalnej działalności biznesowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej poprzez wspieranie utalentowanych i ambitnych zespołów menedżerskich.

ECS to spółka z branży inżynieryjnej, która przede wszystkim zapewnia szeroki zakres zróżnicowanych usług dla sektora usług telefonii komórkowej. Po zaledwie kilku latach działalności ECS zyskała doświadczenie i stworzyła zespół 200 specjalistów świadczących usługi na obszarze całej Polski. W ostatnim czasie Spółka zaczęła rozszerzać działalność poza granicami kraju wykonując zaawansowane projekty w Niemczech, Danii i Słowacji. "Z naszego punktu widzenia to nieduża, ale bardzo ważna inwestycja, potwierdzająca zainteresowanie CEE Equity Partners i chęć inwestycji w szeroko rozumianym sektorze infrastruktury telekomunikacyjnej" - mówi Rafał Andrzejewski, dyrektor inwestycyjny CEE Equity Partners. Zakup kontrolnego udziału w ECS to czwarta w tym roku transakcja Funduszu (objęcie mniejszościowego pakietu w Polenergii, joint venture we współpracy z Enlight Renewable Energy Ltd, które ma zbudować 3 farmy wiatrowe oraz kupno większościowych udziałów w BKF University of Applied Sciences w Budapeszcie).

ECS jest dostawcą usług pod klucz dla operatorów telefonii komórkowej, w tym prac budowlanych, pozyskiwania lokalizacji i uzyskiwania zezwoleń, budowania sieci i instalacji, optymalizacji sieci radiowej, testów sieci, pomiarów pola elektromagnetycznego oraz konserwacji i utrzymania ruchu. Klientami Spółki w tym zakresie są operatorzy komórkowi, a także duże międzynarodowe koncerny dostarczające technologie, sprzęt i rozwiązania dla operatorów.

Spółka rozszerza również działalność na inne pokrewne obszary działalności, np. usługi inżynieryjne powiązane z inteligentnymi systemami transportowymi - drogowymi (ITS) i kolejowymi. Ponadto Spółka wykonuje projekty w zakresie BMS - Building Management System (automatyka budynków), a także większe projekty związane z sieciami światłowodowymi. 

Fundusz ma przede wszystkim na celu wsparcie Spółki przy realizacji dużych kontraktów inżynieryjnych oraz pomysłu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na własny rachunek tak, aby następnie udostępniać ją operatorom w modelu dzierżawy wieloletniej. Pozwoliłoby to operatorom na skoncentrowaniu się na ich podstawowej działalności sprzedażowej i kompetencjach w kontaktach z klientami, odciążając jednocześnie ich własne nakłady inwestycyjne. Dodatkowa korzyść do osiągnięcia wynika z tego, iż taka infrastruktura może być współdzielona przez wielu operatorów doprowadzając do dalszej optymalizacji kosztowej. ECS jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną w Polsce spółką do wdrożenia takiego modelu. Przykładowo, Spółka do tej pory wykonała pod klucz kilka tysięcy wież, masztów i innych lokalizacji (m.in. dachowych) dla operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z firmą ECS i wsparcia ambitnej strategii rozwoju. Kluczowy był dla nas zespół menedżerów - bardzo aktywna i innowacyjna grupa, konsekwentnie budująca biznes i rozwijająca swoje kompetencje oraz kontakty z kluczowymi klientami. Połączenie tego unikalnego na polskim rynku doświadczenia z kapitałem Funduszu powinno umożliwić zbudowanie infrastruktury na wynajem także i w Polsce. Model ten doskonale funkcjonuje w Europie Zachodniej, obu Amerykach, a nawet w Afryce więc szkoda, żeby tak duży rynek jak Polska nie wykorzystał go, dając korzyści finansowe operatorom i w konsekwencji lepszy zasięg i satysfakcję ich klientom" - mówi Janusz Skrzypkowski, dyrektor inwestycyjny w CEE Equity Partners, odpowiedzialny za projekt inwestycji w ECS S.A. 

Fundusz oczekuje obecnie na zgodę UOKiK i planuje dokonać przejęcia pakietu kontrolnego w ECS S.A. najprawdopodobniej w lutym br. Żadne parametry finansowe transakcji nie zostały ujawnione. 

Źródło: CEE Equity Partners,
China-CEE Fund

Udostępnij artykuł: