Ceglarek Elżbieta

C

Elżbieta Ceglarek - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu, członek Rady Banku oraz Rady Zrzeszenia GBPZ S.A., którego następcą prawnym jest BPS S.A.

Elżbieta Ceglarek - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu, członek Rady Banku oraz Rady Zrzeszenia GBPZ S.A., którego następcą prawnym jest BPS S.A.

 

Udostępnij artykuł: