CEIDG – brak PESEL: nie wiadomo ilu przedsiębiorców zniknie z rejestru

Firma

Od połowy maja, numer PESEL uzupełniło niewiele ponad 200 firm, a więc zaledwie ok. 0,1 proc. przedsiębiorców, którzy nie mieli go w systemie. Natomiast dokładna liczba osób, które zostaną wykreślone z ewidencji będzie znana dopiero za jakiś czas, bo proces ten wciąż trwa

Ludzie w pracy
Fot. stock.adobe.com/monamis

Od połowy maja, numer PESEL uzupełniło niewiele ponad 200 firm, a więc zaledwie ok. 0,1 proc. przedsiębiorców, którzy nie mieli go w systemie. Natomiast dokładna liczba osób, które zostaną wykreślone z ewidencji będzie znana dopiero za jakiś czas, bo proces ten wciąż trwa

Aleksandra Serkowska: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Dzięki rozwiązaniom zawartym w Konstytucji Biznesu, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru z powodu braku #PESEL, przedsiębiorca może w łatwy sposób kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej #CEIDG @MPiT_GOV_PL

19 maja minął termin, do którego przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji Indywidualnej Działalności Gospodarczej  - CEIDG, powinni uzupełnić dane o numer PESEL, oczywiście o ile nie zrobili tego zgłaszając się do rejestru lub przy okazji zmiany wpisu. Choć statystycznie wyglądało to na poważny problem  - 230 tys. wpisów bez PESEL na nieco ponad 2 mln figurujących w CEIDG, to operacja nie ma właściwie żadnego znaczenia dla przedsiębiorców prowadzących na bieżąco działalność gospodarczą.– Dotychczasowe statystyki pokazują, że numer PESEL uzupełniło niewiele ponad 200 aktywnych przedsiębiorców. W bazie CEIDG jest ponad 230 tys. wpisów bez numeru PESEL, a wszystkich wpisów ponad 2 mln. Od połowy maja, numer PESEL uzupełniło zaledwie ok. 0,1 proc. przedsiębiorców, którzy nie mieli go w systemie – informuje portal aleBank Aleksandra Serkowska z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

235 tysięcy wpisów do usunięcia

W połowie maja przez media przetoczyła się seria siejących postrach wśród przedsiębiorców informacjiiż 19 maja setki tysięcy z nich zostaną nagle i bez uprzedzenia wykreśleni z ewidencji, a tym samym zostaną oni pozbawieni możliwości prowadzenia biznesu – szczególnie prawa do wystawiania faktur i obowiązku natychmiastowej spłaty kredytów zaciągniętych w celach biznesowych. Jak się okazuje, była to jednak medialna burza w szklance wody. Mało kto obecnie faktycznie prowadzący biznes nawet przez moment mógł się poczuć zagrożony, a to z kilku powodów.Po pierwsze przedsięwzięcie ma na celu wykreślenie z CEIDG wyłącznie „martwych dusz”, a w związku z tym efekt odwrotny od zarzutów – nie zachwieje obrotem gospodarczym w Polsce, ale wzmocni jego pewność i wiarygodność. Figurujący w rejestrze nieaktywni przedsiębiorcy nie posiadający tu numeru PESEL są pokusą dla wszelkich oszustów – łatwo się bowiem pod nich podszyć w nieuczciwych celach z  braku tego kluczowego identyfikatora.Po drugie, uzupełnienie ewidencji zostało nakazane przez legislatora ustawą o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która dawała przedsiębiorcom 30 miesięcy na dokonanie stosowanych zmian – okres wyjątkowo długi jak na polski tryb stanowienia prawa. Faktem jest, że w polskiej innej tradycji jest zwlekanie z wywiązaniem się z obowiązków aż do ostatniej chwili, a w tym przypadku - terminu mijającego 19 maja 2018 r.

Po trzecie, choć liczba potencjalnych wpisów podlegających wykreśleniu z braku PESEL wygląda okazale – 235 tys., to są to w zdecydowanej większości wpisy które pochodzą ze starych ewidencji gminnych, włączonych do CEIDG, jakich od lat nikt nie zmieniał.Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika więc praktycznie wyłącznie z migracji danych z ewidencji gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG. Część „zmigrowanych” wpisów (kilkaset tysięcy) zawierała braki, przede wszystkim nie posiadała kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL. W efekcie do systemu CEIDG trafiły wpisy zawierające np. tylko imię i nazwisko, co nie pozwala na identyfikację przedsiębiorcy.Po czwarte, wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.Po piąte, ministerstwo dokonało samodzielnej weryfikacji wpisów w rejestrach publicznych. Samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale miały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL. W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów. Kolejnym działaniem była weryfikacja bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców. 

Krajobraz po burzy

Dokładna liczba osób, które będą wykreślone z urzędu, będzie znana dopiero po zakończeniu procesu, który cały czas trwa. Wykreślenia odbywają się partiami, z uwagi na dużą liczbę wpisów podlegających wykreśleniu.Pracownicy Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstwa na bieżąco udzielają przedsiębiorcom wszelkich informacji na ten temat. Jak dotychczas nie zgłoszono im ani jednego przypadku, wykreślenia osoby z uwagi na brak numeru PESEL, a nadal aktywnie prowadzącej działalność.– Gdyby zaszła jednak tego typu sytuacja należy podkreślić, że dzięki rozwiązaniom zawartym w Konstytucji Biznesu, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru z powodu braku PESEL, przedsiębiorca może w łatwy sposób kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy złożyć nowy wniosek o wpis wskazując datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, można podać datę wsteczną lub zwrócić się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o sprostowanie – wyjaśnia Aleksandra Serkowska.
Udostępnij artykuł: