Cena reasekuracji wzrośnie do 8 proc.

Finanse i gospodarka

Hannover Re, trzeci największy reasekurator na świecie, uważa, że w 2012 roku kontynuowane będą trendy obecne na rynku reasekuracyjnym w roku bieżącym.

Oznacza to wzrost cen reasekuracji od 3 proc. do 8 proc. zależnie od linii. Wzrost cen ma dotyczyć przy tym nie tylko ryzyk, które szczególnie zostały dotknięte przez trzęsienia ziemi w Japonii i Nowej Zelandii, ale całego ich przekroju.

Munich Re i Swiss Re, dwaj najwięksi światowi reasekuratorzy, nie widzą tak znacznych podwyżek. Liczą raczej jedynie na stabilizację cen.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: