Centralna informacja o rachunkach: w 2018 r. ponad dwa razy więcej zapytań o rachunek własny niż rok wcześniej

Finanse osobiste

W 2018 r. do Centralnej informacji o rachunkach, funkcjonującej w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wpłynęło ponad dwa razy więcej zapytań o rachunek własny niż w roku poprzednim. Zapytania o rachunki spadkodawcy również przekroczyły poziom osiągnięty w 2017 r. Mniej było za to wniosków ze strony tzw. organów uprawnionych – prokuratury, policji, sądów czy komorników sądowych.

Logo KIR
Źródło: KIR

W 2018 r. do Centralnej informacji o rachunkach, funkcjonującej w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wpłynęło ponad dwa razy więcej zapytań o rachunek własny niż w roku poprzednim. Zapytania o rachunki spadkodawcy również przekroczyły poziom osiągnięty w 2017 r. Mniej było za to wniosków ze strony tzw. organów uprawnionych – prokuratury, policji, sądów czy komorników sądowych.

1 848 wniosków z zapytaniem o rachunek własny wpłynęło w minionym roku do Centralnej informacji o rachunkach #KIR #Ognivo #CentralnaInformacja @RzecznikKIR

1 848 wniosków z zapytaniem o rachunek własny wpłynęło w minionym roku do Centralnej informacji o rachunkach. To wzrost o ponad 102 proc. w stosunku do roku 2017, w którym liczba zapytań wyniosła 914. Rekordowym miesiącem 2018 r. był sierpień, kiedy wpłynęły 283 takie wnioski.– Fakt, że coraz więcej osób chce uzyskać informacje o rachunkach bankowych może wynikać z rosnącej świadomości w obszarze kontroli swoich finansów. Szczególnie, że usługa umożliwia m.in. sprawdzenie, czy ktoś nieuprawniony nie założył konta na nasze nazwisko. W ten sposób klienci mogą zweryfikować, czy ich tożsamość nie została wykorzystana w sposób niezgodny z prawem – komentuje Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo w KIR.

Wzrost liczby zapytań o rachunki spadkodawcy

Odnotowano również wzrost liczby zapytań o rachunki spadkodawcy – w 2018 r. klienci skierowali 5 611 takich wniosków, podczas gdy w roku poprzednim wpłynęło ich 5 123.Przed wdrożeniem Centralnej informacji, zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki Centralnej informacji istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek. Znacznie wygodniej jest przesłać jedno zapytanie dotyczące wszystkich interesujących nas rachunków, jeśli mamy do tego tytuł prawny, niż sprawdzać, czy takie rachunki istnieją w każdym banku i SKOK-u z osobna – dodaje Maja Markiewicz.

W celu skorzystania z usługi, wnioskodawca składa odpowiedni dokument w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Po zweryfikowaniu tytułu prawnego, instytucja kieruje zapytanie do Centralnej informacji. W kolejnym kroku Centralna informacja przesyła zapytanie do pozostałych uczestników systemu. – Udzielenie klientowi odpowiedzi trwa kilka dni. Po uzyskaniu informacji od banku lub SKOK-u, Centralna informacja o rachunkach przekazuje zagregowane dane do instytucji, w której klient złożył wniosek – wyjaśnia Maja Markiewicz.Centralna informacja działa w ramach system Ognivo. To unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Za pośrednictwem systemu z bankami komunikują się wyłącznie uprawnione przepisami prawa podmioty. Więcej o usłudze na stronie www.centralnainformacja.pl.

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: