Centrum AMRON: Centrum AMRON – centrum wiedzy o lokalnym rynku nieruchomości dla banku spółdzielczego i jego klientów

NBS 2016/05

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy, od blisko 12 lat świadczący usługi związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku.

Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej, międzybankowej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości. Obecnie obok naszej podstawowej działalności – obsługi systemu i jego użytkowników – świadczymy wiele usług wspierających bieżące zarządzanie ryzykiem kredytowym zarówno w dużych bankach komercyjnych, jak i w bankach spółdzielczych.

System AMRON

We wstępie do nowej Rekomendacji J Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje na konieczność prowadzenia – niezależnie od baz wewnętrznych – jednej, wspólnej dla całego sektora bankowego bazy danych systematycznie zasilanej zarówno ze źródeł bankowych przez wszystkie banki finansujące nieruchomości, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: