Centrum Finansowe Banku BPS: niemal 80% wzrostu zysku netto w 1-3Q2013

Bankowość

Centrum Finansowe Banku BPS, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w windykacji bankowych wierzytelności gospodarczych, osiągnęła dobre wyniki finansowe w okresie 1-3Q2013. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

Centrum Finansowe Banku BPS, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w windykacji bankowych wierzytelności gospodarczych, osiągnęła dobre wyniki finansowe w okresie 1-3Q2013. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

Centrum wypracowało 9,4 mln zł przychodów (wzrost o 4,0% r/r) oraz zysk netto 2,2 mln zł (wzrost o 76,9% r/r). Na koniec września 2013 r. spółka obsługiwała wierzytelności o łącznej wartości niemal 1,7 mld zł.

W ciągu trzech kwartałów 2013 r. Centrum osiągnęło 9,4 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 4,0% r/r. Ponad połowę przychodów wypracowały pakiety własne (4,8 mln zł), a niemal 36,6% zostało osiągnięte z obsługi pakietów na zlecenie (3,5 mln zł). Pozostała część (12,0%) to przychody z tytułu obsługi aktywów funduszy sekurytyzacyjnych (1,1 mln zł).

Zysk ze sprzedaży w 1-3Q2013 wyniósł 3,9 mln zł (spadek o 0,9% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,0 mln zł (wzrost o 31,1% r/r), a zysk netto 2,2 mln zł (wzrost o 76,9% r/r). Znaczący wpływ na zysk operacyjny Centrum miały przychody z tytułu nadpłaty podatku VAT w wysokości prawie 1,0 mln zł, które należy uznać za zdarzenie jednorazowe.

Centrum utrzymało także wysokie poziomy rentowności. Marża na sprzedaży wyniosła 41,8% (spadek o 2,1 p.p.), marża EBIT 52,9% (wzrost o 10,9 p.p.), a marża netto 23,4% (wzrost o 9,7 p.p.). Na 30 września 2013 r. suma bilansowa spółki wynosiła 47,8 mln zł i wzrosła w stosunku do wartości z końca września 2012 r. o 11,0%. Aktywa finansowe Centrum na koniec III kwartału 2013 r. wynosiły 44,5 mln zł i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 4,3 mln zł.

Na koniec września 2013 r. wartość obsługiwanego przez spółkę portfela wierzytelności wynosiła 1 685,9 mln zł i wzrosła od początku roku o 10,9%. Największą część portfela stanowią wierzytelności obsługiwane przez Centrum na zlecenie (42,5%, czyli 716,4 mln zł). Wierzytelności obsługiwane na własny rachunek to 17,7% wartości portfela (299,1 mln zł), a portfel obsługiwany na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych to 39,8% (670,4 mln zł). - Dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów sytuacja finansowa spółki jest stabilna - mówi Jerzy Tofil, Prezes Centrum Finansowego Banku BPS.

Źródło: Centrum Finansowe Banku BPS

Udostępnij artykuł: