Centrum Finansowe Banku BPS opublikowało wyniki za 2011 rok

Bankowość / Finanse i gospodarka

Centrum Finansowe Banku BPS, spółka notowana na NewConnect, specjalizująca się w obsłudze bankowych wierzytelności korporacyjnych, wypracowała w 2011 roku 9,9 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 3,6 mln zł, a zysk netto 1,2 mln zł. Na koniec 2011 roku spółka obsługiwała portfel wierzytelności o wartości 1,1 mld zł.

Centrum Finansowe Banku BPS, spółka notowana na NewConnect, specjalizująca się w obsłudze bankowych wierzytelności korporacyjnych, wypracowała w 2011 roku 9,9 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 3,6 mln zł, a zysk netto 1,2 mln zł. Na koniec 2011 roku spółka obsługiwała portfel wierzytelności o wartości 1,1 mld zł.

W 2011 roku Centrum wypracowało 9,9 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 15,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3,5 mln zł (wzrost o 0,1% r/r), zysk operacyjny 3,6 mln zł (wzrost o 3,1% r/r), zysk brutto 1,4 mln zł (spadek o 53,3% r/r), a zysk netto 1,2 mln zł (spadek o 49,8% r/r). - Główny wpływ na spadek zysku netto w ujęciu rocznym miała zmiana tabeli prowizyjnej za obsługę wierzytelności na zlecenie. Zmiana stawek prowizyjnych poprawiła naszą konkurencyjność na rynku obsługi długu, co ułatwi w kolejnych okresach pozyskiwanie nowych klientów i jednocześnie pomoże uzyskać utracone wpływy z tytułu zmniejszenia stawek - wyjaśnia Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu CF BPS.

Niezależnie od osiągniętego niższego poziomu zysku netto, spółka intensywnie się rozwija i jest w dobrej kondycji finansowej. Marża na sprzedaży w 2011 roku wyniosła 34,9%, marża EBIT 36,0%, a marża EBITDA 37,4%. Wskaźnik koszty działania/przychody ukształtował się na poziomie 65,1%, a relacja zysku netto do aktywów na poziomie 2,95% i jest porównywalna do poziomu zwrotu z aktywów osiąganego przez konkurencję.

14 maja 2012 spółka opublikowała wyniki finansowe za pierwsze 3 miesiące tego roku. Dynamika zysku netto w I kwartale 2012 wyniosła 201,0% (0,8 mln zł), a marża netto wzrosła o 8,5 p.p. (26,5%) w stosunku do I kwartału 2011.

120526.centrum.bps.550x144

Joanna Siedlaczek

Udostępnij artykuł: