Centrum Myśli Strategicznych organizuje 15 grudnia 2021 roku Kongres Bankowości Detalicznej

Finanse osobiste

Kongres Bankowości Detalicznej (KBD) jest jednym z największych cyklicznych forów dyskusyjnych przedstawicieli banków, regulatorów i doradców z obszaru bankowości detalicznej. Partnerami medialnymi Kongresu są: portal aleBank.pl i Miesięcznik Finansowy BANK.

roku Kongres Bankowości Detalicznej
Źródło: Think Tank EKF

Kongres Bankowości Detalicznej (KBD) jest jednym z największych cyklicznych forów dyskusyjnych przedstawicieli banków, regulatorów i doradców z obszaru bankowości detalicznej. Partnerami medialnymi Kongresu są: portal aleBank.pl i Miesięcznik Finansowy BANK.

KBD to swoisty branżowy think tank. Kongres stanowi bowiem nie tylko platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących bankowości detalicznej, ale również jest źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora.

W tegorocznym programie Kongresu:

- Wpływ inflacji, ESG i otoczenia ekonomicznego na biznes detaliczny

- Czy polski bank może być dla "Kowalskiego" najlepszym partnerem na dzisiaj, jutro i na emeryturę?

- Jak zredukować narastające ryzyko prawne w relacjach z konsumentami?

- Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych?

- Komu potrzebne są oddziały - bankom czy klientom?

- Digitalizacja banków - relacja z klientem;

- Doświadczenia pocovidowe i planowane nowości w bankowej obsłudze mikroprzedsiębiorców;

- Cyberbezpieczeństwo - jak widzi to nadzór finansowy?

- Bezpieczeństwo detalicznej bankowości cyfrowej w kontekście rosnącej konkurencyjności i zagrożeń.

Uczestnicy KBD

Poziom merytoryczny i realny wpływ na rozwój i bezpieczeństwo sektora bankowości detalicznej w Polsce postrzega się jako najważniejszy wyróżnik Kongresu Bankowości Detalicznej.

Grono ekspertów współtworzących jego rekomendacje stanowi o randze i prestiżu wydarzenia.

Kongres skierowany jest w pierwszej kolejności do:

- członków zarządów i rad nadzorczych banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych;

- członków zarządów kancelarii prawnych;

- członków zarządów firm doradczych;

- przedstawicieli dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego;

- przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program i rejestracja

Miejscem ostatnich edycji Kongresu Bankowości Detalicznej stała się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tegoroczna edycji zaplanowana jest, w formule stacjonarnej – z udziałem prelegentów i publiczności live.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
https://www.efcongress.com/kbd/program-kbd-2021/

REJESTRACJA: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/kbd2021/

Źródło: Think Tank EKF
Udostępnij artykuł: