Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: 20 lat minęło… Podłoże zmian

BANK 2012/06

Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest kontynuatorką Bankowej Spółki Prawniczej powstałej w 1992 r. Dlaczego powstała i jakie były zewnętrzne i wewnętrzne ku temu przesłanki - o tym piszemy w poniższym historycznym eseju. Pokazuje on ewolucję polskiej bankowości w ostatnich 20 latach, a bez wątpienia jej losów nie sposób oddzielić od dziejów CPBiI oraz Związku Banków Polskich.

Powstanie Bankowej Spółki Prawniczej było niejako naturalną konsekwencją powstania w roku 1991 Związku Banku Polskich oraz faktu podpisania przez Polskę,16 grudnia 1991 r., Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Nasz kraj zadeklarował harmonizację szeroko rozumianego prawa bankowego do norm Wspólnoty. Konieczne do wprowadzenia rozwiązania odwoływały się do Pierwszej dyrektywy z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich… oraz innych dyrektyw, w tym do Drugiej dyrektywy bankowej z dnia 15 grudnia 1989 r. W obu zawarte zostały zasady licencjonowania banków (zdefiniowanych jako instytucje kredytowe – credit institutions), określony też został zakres wykonywanych przez nie czynności. Postanowienia tych dyrektyw nie zostały uwzględnione w treści przepisów ustawy Prawo bankowe z 1989 r., a zatem nie były jeszcze znane bankom i ich pracownikom.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: