Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Zadań nie brakło i nie zabraknie

BANK 2012/06

Z mec. Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawia Karol Mórawski

Panie Prezesie. Swoje 20-lecie obchodzą Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznik Finansowy BANK”. Dzisiaj CPBiI to bardzo rozbudowana struktura, realizująca wiele działań istotnych zarówno dla sektora bankowo-fi – nansowego, jak i klientów banków. Jego początki – to powoła – na w lutym 1992 r., z inicjatywy Związku Banków Polskich Bankowa Spółka Prawnicza. Pan Prezes przez kilka lat kierował tym podmiotem…

– Funkcję prezesa spółki objąłem po trzech latach jej funkcjonowania i sprawowałem ją do momentu, kiedy zmieniły się uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania kancelarii prawniczych.

Po zmianie ustawy o radcach prawnych spółki kapitałowe – a więc również Ban – kowa Spółka Prawnicza – utraciły możliwość kontynuowania dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: