Ceny energii elektrycznej z OZE: Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultuje projekt rozporządzenia

ESG

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcje w 2021 r, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Listek wyrastający z pieniędzy i żarówka
Fot. stock.adobe.com/xreflex

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcje w 2021 r, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie ma określić maksymalną cenę za 1 MWh, za jaką może zostać w 2021 r. sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z OZE i tym samym umożliwić rozstrzygnięcie aukcji.

"Wprowadzenie ceny referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość ceny referencyjnej jest to maksymalny poziom ceny, ustalony jako 'rozsądny', który jest zgodny z przewidywanymi kosztami budowy i eksploatacji instalacji OZE" – czytamy w uzasadnieniu.

Obniżki cen

Podano także, że w 30 przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych są analogiczne z wartościami z roku 2020. W trzech natomiast przypadkach zdecydowano się je obniżyć.

Obniżki cen dotyczą energii z instalacji o łącznej mocy większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie energię wiatru na lądzie, a także instalacji o łącznej mocy nie większej niż 1 MW a także większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

Spadek kosztów wytwarzania energii

Jak wskazano, zmiany są wynikiem postępującego spadku kosztów wytwarzania energii we wskazanych rodzajach instalacji, czego dowodem są wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w 2020 r.

Proponowana w projekcie rozporządzenia cena referencyjna dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie wynosi 230 zł/MWh. W przypadku instalacji o łącznej mocy nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej cena referencyjna wynosi 340 zł/MWh, a dla instalacji o łącznej mocy większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej cenę tę ustalono na poziomie 320 zł/MWh.

Czytaj także: Dla rozwoju OZE w Polsce konieczne jest przyjęcie modelu energetyki opartej o źródła rozproszone >>>

Projektowane rozporządzenie stanowi także, że okres obowiązku zakupu energii elektrycznej oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach OZE przysługujące wytwórcom, którzy wygrali aukcję przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych instalacjach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: