Ceny prądu. Będą rekompensaty dla firm energochłonnych

Czysty zysk

Linie energetyczne i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/marcus_hofmann

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii #energetyka #CenyPrądu

„Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, przeciw było 1, a 6 posłów wstrzymało się. Sejm ustawę przyjął” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wcześniej poseł sprawozdawca komisji sejmowej Maciej Małecki powiedział m.in., że ta ustawa domyka proces ochrony polskich odbiorców energii przed drastycznym wzrostem cen prądu. „W tym przypadku ochroną zostaną objęte przedsiębiorstwa energochłonne. To jest bardzo ważne zarówno dla zachowania konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, ale także dla stałości miejsc pracy osób zatrudnionych w tych firmach” – dodał Małecki.

Czytaj także: Zamrożenie cen prądu. Rekompensaty nie pokryją strat spółek obrotu energią?

Rekompensaty za koszty uprawnień do emisji CO2

W połowie czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało, że według projektu, około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii. Resort wskazał wtedy, że aby uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyznaniu i wysokości będzie podejmował prezes URE do 30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty na przełomie października i listopada danego roku. Będzie je wypłacał BGK. Dodatkowo beneficjenci systemu będą musieli spełnić wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub bardziej kompleksowego rozwiązania.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: