Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r.

Raporty

W stosunku do października br. ceny te wzrosły o 0,1%, choć „w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen” – zauważa GUS w swoim najnowszym opracowaniu. Największy wpływ na to miały wyższe ceny żywności (o 0,5%) oraz ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Z kolei niższe ceny w transporcie (o 0,4%) oraz ceny odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

W stosunku do października br. ceny te wzrosły o 0,1%, choć „w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen” – zauważa GUS w swoim najnowszym opracowaniu. Największy wpływ na to miały wyższe ceny żywności (o 0,5%) oraz ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Z kolei niższe ceny w transporcie (o 0,4%) oraz ceny odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

Ceny żywności w listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w październiku br., wzrosły o 0,5%. Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 3,6%), głównie w wyniku wzrostu cen masła (o 3,8%). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 2,8%), ryż (o 1,0%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,8%, w tym jaja – o 1,4%, sery i twarogi – o 1,2%, mleko – o 0,5%, a jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 0,2%). Droższe niż w październiku br. były ryby i owoce morza (o 0,8%), tłuszcze roślinne oraz makarony i produkty makaronowe (po 0,4%), a także pieczywo i czekolada (po 0,3%). Nieznacznie więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za mięso (przeciętnie o 0,1%, w tym wędliny – o 0,5%, mięso wołowe i cielęce – o 0,2%, przy spadku cen mięsa drobiowego – o 0,9% i mięsa wieprzowego – o 0,3%). Ceny cukru pozostały na poziomie notowanym w październiku br. Mniej niż przed miesiącem płacono natomiast za owoce (o 1,2%), dżemy, marmolady i miód (o 0,9%) oraz mąkę (o 0,5%). Ceny napojów bezalkoholowych w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2%. W listopadzie br. obniżyły się ceny soków warzywnych i owocowo-warzywnych (o 0,7%), wód mineralnych lub źródlanych (o 0,6%) oraz kawy (o 0,1%). Ceny herbaty utrzymały się na poziomie notowanym przed miesiącem. Więcej niż w październiku br. płacono natomiast za soki owocowe (o 1,6%), a także kakao i czekoladę w proszku (o 0,1%). W porównaniu z poprzednim miesiącem zanotowano nieznaczny wzrost cen napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (po 0,1%).W listopadzie br., ceny odzieży i obuwia ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 0,4% i 0,1% niższym niż w poprzednim miesiącu.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem w listopadzie br. utrzymały się na poziomie notowanym w październiku br. Nieznacznie podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%). Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne (o 0,1%). Opłaty za zaopatrywanie w wodę i wywóz śmieci pozostały na poziomie obserwowanym w październiku br. Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,2%). Ceny nośników energii były wyższe niż w poprzednim miesiącu (przeciętnie o 0,1%, w tym gaz – o 0,4%, opał – o 0,3%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu cenach energii elektrycznej oraz energii cieplnej). W listopadzie br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego spadły o 0,4%. Tańsze niż w październiku br. były meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 1,3%), urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%) oraz środki czyszczące i konserwujące (o 0,2%). Ceny artykułów włókienniczych pozostały na poziomie notowanym przed miesiącem. Nieznacznie więcej niż w październiku br. płacono za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,1%).Opłaty związane ze zdrowiem podniesiono w listopadzie br. o 0,2%. Odnotowano wzrost cen wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). Więcej niż w październiku br. płacono za usługi stomatologiczne, lekarskie oraz szpitalne i sanatoryjne (po 0,1%). Mniej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za urządzenia i sprzęt terapeutyczny (o 0,1%).

Ceny w zakresie transportu były niższe niż w październiku br. o 0,4%. W listopadzie br. spadły ceny usług transportowych (o 2,4%), a także samochodów osobowych (o 0,7%). Nieznacznie mniej niż przed miesiącem płacono za paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,1%, w tym za benzyny – o 0,8% i olej napędowy – o 0,3%, przy wzroście cen gazu ciekłego – o 4,6%).Opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie zbliżonym do obserwowanego w październiku br. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 0,7%.Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w listopadzie br. wzrosły o 0,3%. Więcej niż w październiku br. konsumenci płacili za gazety i czasopisma (o 2,5%). Wzrosły ceny w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 0,4%, w tym za granicą – o 1,0%, przy spadku cen turystyki zorganizowanej w kraju – o 0,3%). Nieznacznie więcej niż w październiku br. płacono za usługi związane z rekreacją i sportem oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (po 0,1%). Ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego oraz książek pozostały na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu. W listopadzie br. obniżono ceny usług związanych z kulturą (o 0,2%).Opłaty dotyczące edukacji oraz ceny w restauracjach i hotelach pozostały na poziomie obserwowanym w październiku br.Spośród innych towarów i usług, w listopadzie br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 1,4%), środki kosmetyczne i higieniczne (o 0,4%), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,1%).Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. utrzymały się na tym samym poziomie (przy czym towary potaniały o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 1,1%).Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-listopadzie-2016-roku,2,60.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: