Ceny transferowe: zmiany podatkowe dla firm dotyczące pożyczek i sprzedaży usług

Firma

Istotne zmiany podatkowe dla firm, które weszły w życie z początkiem 2019 r., dotyczą cen transferowych. Z powodu wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, zmiany dotyczą szerszej grupy podatników. Dla dwóch rodzajów transakcji wprowadzono ważne uproszczenia i ułatwienia.

Sędziowski młotek i pieniędze
Fot. stock.adobe.com/Pakhnyushchyy

Istotne zmiany podatkowe dla firm, które weszły w życie z początkiem 2019 r., dotyczą cen transferowych. Z powodu wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, zmiany dotyczą szerszej grupy podatników. Dla dwóch rodzajów transakcji wprowadzono ważne uproszczenia i ułatwienia.

Z powodu wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, zmiany dotyczą szerszej grupy podatników #CenyTransferowe

Po tych zmianach poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony jest również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Wprowadzone zmiany precyzują kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne.Nowe przepisy wprowadzają także narzędzie dające organom podatkowym możliwość subiektywnej oceny charakteru zależności między podmiotami. Będą one miały możliwość uznania za powiązane podmiotów, między którymi występuje relacja niewynikająca z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mająca na celu stworzenie struktury, której celem jest ominięcie przepisów dotyczących cen transferowych. Wprowadzone regulacje obligują wprost podmioty powiązane do zawierania transakcji już na etapie ustalania cen, na warunkach rynkowych.

Ułatwienia i uproszczenia dotyczące transakcji

- Warto zwrócić uwagę na ułatwienia i uproszczenia, które weszły w życie, a dotyczą w szczególności dwóch rodzajów transakcji: zakupu i sprzedaży usług o tzw. niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych dotyczących pożyczek - mówi Krystyna Szydłowska, Lider Praktyki Cen Transferowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.W celu potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji, ustawodawca dopuścił stosowanie innych metod badania, niż wskazywane dotychczas przez przepisy, w tym m.in. technik wyceny przeprowadzanych przez niezależnych biegłych.

W przypadku transakcji finansowania oraz dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, które podatnik przeprowadzi z zachowaniem warunków określonych w ustawie, uzasadnienie rynkowego charakteru wynagrodzenia nie będzie koniecznie, a organ podatkowy utraci możliwość szacowania cen.Jeżeli chodzi o pożyczki, to wysokość oprocentowania jest ustalana przez Ministra Finansów.

Źródło: MarketNews24

Udostępnij artykuł: