Certyfikaty Odwrotnie Zamienne – innowacyjne produkty strukturyzowane w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

Subskrypcja do 25 czerwca 2013 roku; Wynik inwestycji zależny od kursu instrumentu bazowego (akcji PKO BP bądź KGHM Polska Miedź);

Subskrypcja do 25 czerwca 2013 roku; Wynik inwestycji zależny od kursu instrumentu bazowego (akcji PKO BP bądź KGHM Polska Miedź);

  • Potencjalny zysk odpowiednio 12,5% dla Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych na akcje PKO BP oraz 16,5% Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych na akcje KGHM Polska Miedź w ciągu półtora roku;
  • Brak ochrony kapitału.

Do 25 czerwca 2013 roku Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska prowadzi subskrypcję Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych na akcje PKO BP ("COZ na akcje PKO BP") i Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych na akcje KGHM Polska Miedź ("COZ na akcje KGHM") emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG. To innowacyjny produkt strukturyzowany, w przypadku którego inwestorzy otrzymują premię w postaci z góry określonego kuponu, a innowacją jest możliwość rozliczenia inwestycji w formie fizycznej dostawy akcji na rachunek inwestycyjny inwestora w przypadku spełnienia się określonych warunków. Długość okresu inwestycji wynosi półtora roku, jednak certyfikaty będzie można sprzedać w obrocie giełdowym w dowolnym momencie.

Bez względu na zachowanie się kursu akcji w czasie trwania inwestycji, w dniu jej rozliczenia klient otrzyma kupon w wysokości odpowiednio 12,5% (w przypadku COZ na akcje PKO BP) bądź 16,5% (w przypadku COZ na akcje KGHM). Jeśli końcowa wartość kursu akcji będzie na poziomie wyższym niż kurs początkowy, inwestor otrzyma również zwrot 100% ceny nominalnej certyfikatu, bez względu na różnicę między kursem początkowym i końcowym. Jeżeli jednak na koniec inwestycji (w dniu 22.12.2014) kurs akcji będzie na poziomie równym bądź niższym od początkowego (w dniu 26.06.2013) inwestor otrzyma z góry określoną liczbę akcji spółki będącej instrumentem bazowym certyfikatu. Ich liczba będzie zależała od współczynnika konwersji zdefiniowanego w dniu pierwszej wyceny. Różnica wynikająca z zaokrąglenia przelewana będzie na rachunek inwestycyjny posiadacza certyfikatu. W tym przypadku inwestor musi się liczyć z możliwością poniesienia częściowej straty, ponieważ wycena przekazanych na jego rachunek papierów wartościowych oraz środków pieniężnych może okazać się niższa od zainwestowanego kapitału.

"PKO BP i  KGHM to spółki z indeksu WIG20, grupującego najpłynniejsze podmioty notowane na warszawskiej giełdzie. PKO BP jest największym bankiem w Polsce zorientowanym tak na rozwój organiczny, jak i przejęcia - aktualnie przeprowadza akwizycję Nordea Bank Polska. KGHM jest największym na świecie producentem srebra rafinowanego i jednym z największych producentów miedzi elektrolitycznej" - mówi Sobiesław Kozłowski, ekspert w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska.

Wartość nominalna jednego certyfikatu i jego cena emisyjna to 1 tys. zł, a opłata subskrypcyjna 10 zł. Intencją emitenta jest, aby certyfikaty zadebiutowały na GPW 17 lipca 2013 r.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: