Certyfikaty Standardów Kwalifikacyjnych ZBP: Szukajcie więcej światła Nie spocznijcie, aż znajdziecie

NBS 2012/06

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się 45. uroczystość wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się 45. uroczystość wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli banków i szkół wyższych, certyfikaty samodzielnego i dyplomowanego pracownika otrzymało 221 osób. System standardów kwalifikacyjnych istnieje od 1997 r., dotychczas przyznano ponad 16 tysięcy dyplomów. Aby uzyskać certyfikat, należy zdać egzamin, kursy i szkolenia przygotowujące prowadzą instytucje akredytowane przy ZBP. Kandydat musi posiadać doświadczenie pracy w banku lub w innej instytucji finansowej. Do otrzymania niższego stopnia - Samodzielnego Pracownika Bankowego wymagany jest dyplom ukończenia studiów na kierunku finanse i bankowość lub finanse i rachunkowość oraz roczny staż pracy.

nbs.2012.06.foto.039.b.150xnbs.2012.06.foto.039.c.150xnbs.2012.06.foto.039.d.150x

nbs.2012.06.foto.039.a.250xWłodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych BP, składając gratulacje zdobywcom certyfikatów podkreślił, iż uzyskanie profesjonalnych kompetencji to szansa na dalszy rozwój ścieżki kariery zawodowej. - Jesteście w elitarnej grupie osób, które otrzymały certyfikat bankowca. To powód do satysfakcji, szczególnie teraz w czasach niepewności, gdy trzeba uczyć się szybko, bo świat nieustannie się zmienia. W starych krajach Unii Europejskiej usługi bankowe stały się powszechnymi, a nawet publicznymi, tak jak dostawa energii elektrycznej, ogrzewania czy wody. U naszych sąsiadów - Niemców i Francuzów bez dostępu do konta nie można wynająć mieszkania czy zapłacić za prąd, nikt nie przyjmuje gotówki. W badaniach z pierwszej połowy lat 90. rachunek bankowy posiadało 25 proc. Polaków, obecnie jest to już 75 proc., a prawdopodobnie za 10 lat będzie około 95 proc.

nbs.2012.06.foto.040.b.250x- Na bankowcach ciąży więc nowa odpowiedzialność - zapewnienie należytego wykonywania usługi publicznej. Nie dziwmy się, że jak coś w tej sferze będzie działało się źle, to klienci zgłoszą pretensje, tak jak mamy je, gdy wysiadają kaloryfery albo gaśnie światło. Pewnie nie jest to świetlana perspektywa, lecz trzeba ją brać pod uwagę, zarówno w myśleniu o przyszłości, jak i w naszej codziennej pracy. Potrzebujemy wszyscy więcej światła!

nbs.2012.06.foto.040.a.200xSEKRETARIAT SYSTEMU STANDARDÓW ZBP udziela informacji oraz przyjmuje wnioski o nadanie stopni zawodowych, tel. (22) 48 68 134, faks (22) 48 68 100, e-mail: standardy@zbp.pl. Zgłoszenia listowne: Sekretariat Systemu Standardów ZBP, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Informacje szczegółowe: www.zbp.pl, zakładka "Standardy Kwalifikacyjne".

  • Samodzielny Pracownik Bankowy = egzamin ABC Bankowości (lub ukończone studia wyższe czy podyplomowe na kierunkach finanse, bankowość, rachunkowość) + roczny staż pracy w banku;
  • Dyplomowany Pracownik Bankowy = egzamin po Studium Bankowości lub egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB + 2-letni staż pracy w banku;
  • Specjalista Bankowy m.in. z zakresu analizy kredytowej i fundamentalnej, operacji bankowych krajowych i zagranicznych oraz marketingu bankowego = egzamin na Specjalistę Bankowego i posiadanie stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego

     

nbs.2012.06.foto.038.b.150xnbs.2012.06.foto.038.d.150xnbs.2012.06.foto.038.c.150xnbs.2012.06.foto.038.e.150x

 

Udostpnij artyku: