Certyfikaty strukturyzowane UniCredit Banku na GPW

Aktualności

Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UniCredit Bank AG zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Instrumentem bazowym dla nowych certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej – S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index – podał bank.

Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UniCredit Bank AG zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Instrumentem bazowym dla nowych certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej – S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index – podał bank.

Nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez UniCredit Bank AG po kilku latach znalazły się w obrocie giełdowym. Oferował je Private Banking Alior Banku, a instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów został indeks cen ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych indeksów surowców naturalnych na świecie.Prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW powiedziała: - Cieszymy się, że UniCredit Bank AG po kilku latach przerwy wyemitował kolejną serię certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Nowe instrumenty poszerzą paletę możliwości inwestycyjnych o nowy indeks cenowy skorelowany z globalnymi rynkami obrotu surowcami naturalnymi. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kluczowa dla przyciągnięcia nowych inwestorów jest edukacja, dlatego też wraz z emitentami angażujemy się w różne inicjatywy promujące zwiększenie wiedzy o tym segmencie rynku. Wprowadzenie certyfikatów do obrotu pokazuje również, jak istotny dla inwestorów jest przejrzysty rynek wtórny, na którym można je sprzedać.

Giełda i Alior Bank podali, że do obrotu giełdowego wprowadzono jedną serię certyfikatów ISIN DE000HVB1730 z terminem ostatniego notowania 13 listopada 2020 r., a cena emisyjna certyfikatów to 100 zł.Liczba certyfikatów, które emitent wprowadził do obrotu, wynosi 128 388 sztuk. Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku.

Dystrybutorem certyfikatów w ramach oferty niepublicznej był Alior Bank. - Obserwujemy w naszym banku duże zainteresowanie tego typu inwestycjami. W czasach niskich stóp procentowych klienci szukają bowiem alternatywnych form inwestowania, a certyfikaty dają możliwość zarabiania na różnorodnych aktywach bazowych. Świadomi inwestorzy wykorzystują potencjał alternatywnych instrumentów i chętnie w oparciu o nie budują swoje portfele inwestycyjne. Dzięki wprowadzeniu certyfikatów na giełdę stały się one płynnym instrumentem finansowym wycenianym rynkowo na rynku regulowanym - powiedział Marcin Kobus, Dyrektor ds. Produktów Oszczędnościowych Alior Banku i dodał, że bank zorganizuje kolejne emisje produktów strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, które trafią na GPW.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: