Certyfikaty ZBP: Stopnie zawodowe dla kolejnych bankowców

NBS 2018/01

Tradycji stało się zadość, a spółdzielcy po raz kolejny potwierdzili, iż należyte przygotowanie kadr bankowych stanowi dla nich niekwestionowany priorytet. Podczas 53. uroczystości wręczenia certyfikatów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich aż 63 z 88 przyznanych w tym roku certyfikatów trafiło w ręce przedstawicieli lokalnych instytucji finansowych

Karol Jerzy Mórawski

Wśród wyróżnionych bankowców reprezentujących sektor spółdziel­czy znalazł się jeden z pierwszych senior menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością. To najnowszy stopień zawodowy Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, wręczony w 2017 r. po raz pierwszy. Certyfi­kacja pracowników sektora i pojawianie się nowych obszarów weryfikacji kompetencji bankowców stanowi odpowiedź na dynamicz­ne przemiany, obserwowane w ostatnich latach na rynku finansowym. W wystąpieniu skiero­wanym do uczestników uroczystości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Pol­skich, przypomniał, iż rewolucja ta spowodo­wana jest nie tylko bezprecedensowym tem­pem rozwoju technologii teleinformatycznych, ale również sukcesywnym przyrostem aktów prawnych i regulacji nadzorczych dla sektora bankowego. W procesie legislacyjnym, określonym przez prezesa ZBP mianem „przemysłu regulacyjnego”, niezwykle często po­mijana ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: