Cezary Stypułkowski: Dynamika wzrostu przychodów funkcją oczekiwań klientów

Finanse i gospodarka / Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu banku mBank S.A.

Cezary Stypułkowski: W stosunku do pierwszego kwartału to są niewielkie dynamiki. W stosunku do ubiegłego roku – znaczne. To, co jest dużą wartością to bardzo przyzwoity wynik w prowizjach i opłatach, które w naszym banku systematycznie rosną na skutek większej transakcyjności naszych klientów. Pod tym względem historycznie z punktu widzenia struktury przychodów odstawaliśmy. W tym aspekcie zrobiliśmy duży krok do przodu. Klienci lubią naszą transakcyjność, robią z nami transakcje  i z tego tytułu mamy wyższe opłaty i prowizje.
Jest wiele  czynników, które na to wpływają. W naszym przypadku to demografia – pozyskujemy stosunkowo młodych klientów, którzy z upływem czasu robią więcej transakcji. Mamy więcej klientów, którzy są skłonni robić transakcje kartowe i mamy nadreprezentatywność przychodów z transakcji kartowych w stosunku do innych banków. Ponieważ obrót bezgotówkowy rośnie mamy tych transakcji więcej. Oczywiście liczymy się z tym, że obniżenie interchange’u, czyli opłaty, która trafia do banków z tytułu transakcji kartowych, będzie miało negatywny wpływ w III i IV kwartale. Polska ma nadal relatywnie nieduży udział transakcji bezgotówkowych – choć w naszym banku jest ich więcej – w związku z tym obniżenie prowizji i opłat będzie w dużym stopniu kompensowane większą transakcyjnością.
Mamy poczucie, że rynek ruszył – również w naszym przypadku. Mamy z kwartału na kwartał rosnącą liczbę sprzedawanych hipotek. Trzeba jednak wprost powiedzieć – nie jest to wynik wzrostu rynku jako takiego, ale również naszej wzmożonej aktywności, która jest konsekwencją pewnych zmian organizacyjnych, które w banku poczyniliśmy i przekształcenia naszego banku hipotecznego w podmiot, który ma zdolność emisji listów zastawnych. Zatem budujemy nowe portfele pod potrzeby do emitowania listów zastawnych. 

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Cezary Stypułkowski: Dynamika wzrostu przychodów funkcją oczekiwań klientów”

Udostępnij artykuł: