CFTC: Rekordowe spekulacyjne długie pozycje w WTI – przyczyna do niepokoju?

Finanse i gospodarka

Fundusze hedgingowe zwiększyły swoje długie pozycje netto w ropie WTI do rekordowej liczby 334 094 kontraktów w ciągu tygodnia kończącego się 23 lipca. Była to reakcja na przedłużony rajd zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w odniesieniu do ropy Brent.

Fundusze hedgingowe zwiększyły swoje długie pozycje netto w ropie WTI do rekordowej liczby 334 094 kontraktów w ciągu tygodnia kończącego się 23 lipca. Była to reakcja na przedłużony rajd zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w odniesieniu do ropy Brent.

Była to główna obserwacja w tygodniu, w którym ogólna ekspozycja długich pozycji netto w kontraktach terminowych i opcjach na 24 towary uwzględnione w niniejszym raporcie wzrosła o 5,6% do 991 000 kontraktów, przede wszystkim w efekcie zwiększonej ekspozycji na ropę WTI, złoto i cukier.

Ekspozycja ta jest jednak mocno przechylona w stronę sektora energetycznego - łączna długa pozycja netto w energii wynosi 773 000 kontraktów. Sektor zbożowy pozostaje niekorzystny: łączna pozycja po raz pierwszy od co najmniej czterech lat jest ujemna, przede wszystkim ze względu na utrzymującą się krótką sprzedaż kukurydzy.
130730.saxo.bank.wykres.01.717x1051

Źródło: CFTC, Bloomberg i Saxo Bank

Jak już wspomniano, długa pozycja netto w ropie WTI, zarówno na CME, jak i na ICE, odnotowała nowe rekordy w odpowiedzi na stosunkowo mocne wyniki w ostatnich tygodniach, które w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od sierpnia 2010 r. doprowadziły do parytetu cen z ropą Brent.

Pod wieloma względami obecna rekordowa długa pozycja netto może być oznaką rynku, na którym pozytywne nastroje utrzymywały się nadmiernie długo, przez co cena narażona jest na możliwą presję sprzedażową.

Relacja długich i krótkich pozycji wynosi obecnie 14; wynik ten był wyższy zaledwie dwukrotnie w ciągu ostatnich czterech lat: podczas wojny w Libii w 2011 r. oraz w momencie szczytowych obaw związanych z sankcjami Iranu w 2012 r. Innym miernikiem jest odsetek długich pozycji netto w odniesieniu do ogólnej liczby otwartych kontraktów. Wskaźnik ten osiągnął 12,4%, co jest wartością nieco wyższą, niż w przypadku wcześniejszych wierzchołków.
130730.saxo.bank.wykres.02.621x376

Zarządcy środków pieniężnych zwiększyli swoje długie pozycje netto w złocie w odpowiedzi na 3,4% rajd w omawianym tygodniu. Już czwarty tydzień z rzędu zakupów netto oznacza, że jest to najdłuższy ciąg pozytywnych tygodni od października ubiegłego roku.

Krótka pozycja netto w kukurydzy wzrosła ponad dwukrotnie, ponieważ korzystne warunki uprawy w Stanach Zjednoczonych spowodowały zwiększone spekulacje, że ceny mogą później spaść.

Ole Hansen
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: