Charakterystyka demograficzna użytkowników bankowości internetowej

Finanse i gospodarka

Dynamiczny styl życia, brak czasu, a czasem po prostu wygoda sprawiają, że coraz częściej zdarza nam się załatwiać różne sprawy on-line. Nawet te, które jeszcze do niedawna wymagały naszej osobistej obecności w konkretnym miejscu. Nie inaczej jest w przypadku bankowości.

Dynamiczny styl życia, brak czasu, a czasem po prostu wygoda sprawiają, że coraz częściej zdarza nam się załatwiać różne sprawy on-line. Nawet te, które jeszcze do niedawna wymagały naszej osobistej obecności w konkretnym miejscu. Nie inaczej jest w przypadku bankowości.

Dzisiaj nie musimy już stawiać się w placówce banku, aby dowiedzieć się o jego aktualnej ofercie, zrobić przelew czy założyć lokatę. Odsetek osób korzystających ze stron internetowych banków czy elektronicznej obsługi rachunku bankowego wciąż rośnie. Warto zatem przyjrzeć się charakterystyce tej grupy.

Na podstawie badania NetTrack wybraliśmy 15 najpopularniejszych stron funkcjonujących w Polsce banków i sprawdziliśmy kim są ich użytkownicy. W grupie znalazło się ponad 9,5 miliona internautów, którzy korzystali ze stron internetowych banków, obsługi rachunku bankowego czy operacji bankowych.

Biorąc pod uwagę behawioralne charakterystyki grupy związane z częstotliwością i stażem korzystania z Internetu stwierdziliśmy, że w grupie tej zdecydowanie dominują heavy userzy sieci, korzystający z niej codziennie i prawie codziennie (75%) oraz osoby korzystające z sieci najdłużej - ponad 5 lat (66%).

Jeśli chodzi o płeć, proporcje rozkładają się niemal równomiernie wśród użytkowników bankowości internetowej - kobiety stanowią 52% grupy, mężczyźni 48%. W grupie dominują ludzie młodzi w wieku 25-34 lata (30%) oraz 15-24 (21%). Zdecydowanie niższy jest natomiast udział użytkowników z najstarszych grup wiekowych, tj. 45-54 oraz 55+. Najwięcej użytkowników bankowości internetowej mieszka na wsi (27%). Wynik nie zaskakuje, dużo łatwiej bowiem zasiąść przed komputerem, niż jechać do placówki banku mieszczącej się w najbliższym mieście. Kolejną co do liczebności grupę stanowią mieszkańcy największych miast 500 tys. i większych. Pod względem wykształcenia najwięcej jest osób dobrze wyedukowanych, z wykształceniem średnim (40%) lub wyższym (30%).

Wraz z rosnącą popularnością i powszechnością Internetu zapewne stopniowo zacierać się będą różnice demograficzne w grupie użytkowników bankowości internetowej. Póki co jednak z tej i wielu innych analiz wyłania się wizja użytkownika bankowości internetowej jako młodego, dobrze wykształconego i doświadczonego użytkownika Internetu, świadomego zalet, jakie niesie ze sobą korzystanie z usług banków w sieci.

Ewa Kubica

Udostępnij artykuł: