Chicago Booth School of Business – nowe stypendium dla menadżerów organizacji non profit

Polecamy

Chicago Booth School of Business informuje, że w celu zwiększenia konkurencyjności organizacji non profit przyznawać będzie cztery stypendia rocznie menadżerom organizacji non profit pragnącym uczestniczyć w tygodniowych programach Executive Education wspólnie z menadżerami przedsiębiorstw komercyjnych. Stypendium pokryje całość kosztów nauki.

Szkoła poinformowała, że stypendia przeznaczone są dla szefów tych organizacji, które nie dysponują środkami niezbędnymi do zapisania się na programy Executive Education Booth School of Business Uniwersytetu w Chicago. Koszt tygodniowego programu wynosi normalnie 8675 dolarów.

Mamy nadzieję, że liderzy organizacji non profit wykorzystają wiedzę nabytą na tygodniowym, intensywnym kursie na naszej uczelni do bardziej skutecznego zarządzania swoimi instytucjami” – powiedział Sunil Kumar, dziekan Booth School of Business.

Nowe stypendia uzupełniają nasze działania w ramach programu Social Enterprise Initiative (Inicjatywa dla przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie), który pomaga studentom założyć i rozwijać własną działalność w sektorze społecznym oraz pozwala organizacjom non profit nawiązać kontakt z absolwentami Chicago Booth, którzy są zainteresowani karierą w sektorze społecznym” – mówi Kumar. „Sektor non profit może skorzystać z pomysłów standardowo wprowadzanych w gospodarce rynkowej oraz z sprawdzonych w sektorze prywatnym.”

Jak informują przedstawiciele szkoły, kandydaci ubiegający sie o stypendium Harry L. Davis Executive Education Scholarship for Non-profit Leaders muszą być bezpośrednio odpowiedzialni za kształtowanie misji, polityki oraz głównych programów realizowanych przez swoje organizacje.

Stypendia przyznawane będą na udział w kursach dotyczących czterech dziedzin: finansów, przywództwa i zachowań organizacyjnych, marketingu i sprzedaży oraz strategii. Stypendyści będą mogli wybrać kursy w ramach poszczególnych dziedzin. Przykładowo, w dziedzinie przywództwa i zachowań organizacyjnych wybrać można między innymi podstawy skutecznego zarządzania, przywództwo ukierunkowane na rezultaty, strategie negocjacyjne i podejmowania decyzji i wiele innych.

Składając wniosek o stypendium, kandydaci muszą przedstawić pisemne uzasadnienie wyjaśniające, w jaki sposób stypendium poprawi ich zdolności przywódcze w organizacji i wesprze ją w przezwyciężaniu bieżących trudności.

Kandydaci muszą również przedstawić list polecający od prezesa organi zacji lub prezesa zarządu lub innego członka zarządu (jeśli sam kandydat jest prezesem zarządu).

Więcej na temat stypendiów, opis warunków, jakie muszą spełniać kandydaci, informacje na temat procesu selekcji oraz wniosek do wypełnienia znaleźć można na stronie http://hld.chicagoexec.net.

Stypendiom patronuje Harry L. Davis, były p.o. dziekana i zastępca dziekana Booth School of Business, profesor wyróżniony przez Rogera L. i Rachel M. Goetz za szczególne zasługi w dziedzinie kreatywnego zarządzania.

Źródło: Booth School of Business Uniwersytetu w Chicago

Udostępnij artykuł: