Chińska gospodarka spowalnia

Komentarze ekspertów

Ze względu na niewielką ilość publikacji oraz obchodzone przez Amerykanów święto Martina Lutera Kinga, poniedziałkowa sesja na światowych rynkach finansowych upłynęła dosyć spokojnie.

Ze względu na niewielką ilość publikacji oraz obchodzone przez Amerykanów święto Martina Lutera Kinga, poniedziałkowa sesja na światowych rynkach finansowych upłynęła dosyć spokojnie.

Nad ranem uwagę ekonomistów przyciągnęły wiadomości napływające z Dalekiego Wschodu. Jak poinformował chiński urząd statystyczny, PKB w Państwie Środka wyniosło w IV kwartale 1.8% k/k oraz 7.7% r/r, natomiast dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się o 9.7% r/r.

Słabsze od prognozowanych okazały się również dane docierające z Japonii, gdzie wskaźnik obrazujący kondycję tamtejszego sektora przemysłowego wyniósł w grudniu -0.1% m/m oraz 4.8% r/r. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie miały natomiast dane opublikowane przez GUS, z których wynika, że w ostatnim miesiącu spadła liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Nieznacznie wzrosła natomiast dynamika wynagrodzeń z 3.1% r/r w listopadzie do 3.2% r/r w grudniu, wynosząc średnio 4221,5 zł.

Uzupełnieniem wczorajszych danych obrazujących sytuację na rynku pracy w Polsce, będzie dzisiejsza publikacja wskaźnika dobrobytu wg BIEC. W ciągu dnia poznamy również dynamikę tutejszej produkcji przemysłowej (prognoza 10.5% r/r) Z kolei, zza Odry napłyną natomiast informacje o wysokości indeksu instytutu ZEW (prognoza 64 pkt), obrazującego nastroje niemieckich inwestorów.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: