Chiny, do roku 2060 zerowa emisja CO2

ESG

Prezydent Xi Jinping ogłosił we wrześniu 2020 r., że Chiny stawiają sobie bardziej ambitne cele klimatyczne i do roku 2060 osiągną zerową emisję CO2. netto (emisja gazów nie będzie większa niż ich absorbcja). Ale w ciągu najbliższych dziesięciu lat emisja gazów cieplarnianych będzie rosła i ma osiągnąć szczytowy poziom w roku 2030.

Złoty smok na tle chińskiej flagi
Fot. stock.adobe.com/seaskylab

Prezydent Xi Jinping ogłosił we wrześniu 2020 r., że Chiny stawiają sobie bardziej ambitne cele klimatyczne i do roku 2060 osiągną zerową emisję CO2. netto (emisja gazów nie będzie większa niż ich absorbcja). Ale w ciągu najbliższych dziesięciu lat emisja gazów cieplarnianych będzie rosła i ma osiągnąć szczytowy poziom w roku 2030.

#WitoldGadomski: 25 procent nowo budowanych elektrowni węglowych na świecie o mocy 102 GW finansowana była przez chińskie instytucje @pkemalopolska

W ostatnich latach pojawiły się obiecujące oznaki, że emisje CO2 w Chinach się zmniejsza, ale w latach 2018 i 2019 wzrosła.

Covid-19 pomaga powietrzu

Climate Action Tracker, niezależna organizacja naukowa, która śledzi działania rządów na rzecz klimatu i mierzy je w kontekście celów uzgodnionych w Porozumieniu Paryskim szacuje, że w 2020 roku emisje gazów cieplarnianych w Chinach według pesymistycznego scenariusza wzrosną o 0,8%, a według optymistycznego spadną o 7,7%. Przy czym spadek będzie spowodowany głównie pandemią i spowolnieniem gospodarczym.

Na początku roku gospodarka chińska została zamknięta na skutek epidemii Covid-19. W efekcie zmniejszyło się zużycie energii i emisja CO2, a także innych gazów i zanieczyszczeń. Dane zbierane dzięki satelitom pokazały w lutym obniżenie o 30 % w porównaniu z rokiem poprzednim poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu oraz pyłami PM2,5.

Zużycie węgla było najniższe od czterech lat. Spadła też energochłonna i wysokoemisyjna działalność przemysłowa (produkty ropopochodne, cement).

Węgiel nadal ważny dla Chin

Rząd po raz pierwszy od 1990 r. obniżył roczny docelowy, prognozowany wzrost PKB. Do połowy 2020 r. wiele wskaźników sektorowych powróciło do poziomów sprzed wystąpienia COVID-19, w tym zużycie węgla, popyt na ropę, cement i usługi budowlane.

Rząd stosuje rozmaite bodźce, zachęcając firmy do modernizacji w kierunku gospodarki cyfrowej, a także w rozwijanie systemów energii odnawialnej i produkcję pojazdów elektrycznych.

Jednak szybko rozwijająca się gospodarka chińska wciąż zwiększa zapotrzebowanie na energię opartą głównie na paliwach kopalnych.

Najbardziej niepokojące jest to, że rząd wciąż wspiera przemysł węglowy – na Chiny przypada niemal połowa światowego wydobycia węgla kamiennego.

Chiny nadal finansują budowę elektrowni węglowych u siebie i zagranicą

Tymczasem, by zrealizować cel neutralności klimatycznej do roku 2060, Chiny powinny w ciągu 20 najbliższych lat zlikwidować wszystkie elektrownie węglowe. Rząd chiński takich planów nie przedstawia, a jego polityka energetyczna zmierza w przeciwnym kierunku i jest niezgodna z Porozumieniem Paryskim w sprawie klimatu.

W 2018 roku rząd zniósł zakaz budowy nowych elektrowni węglowych. Według danych z połowy 2020 roku moc nowo zainstalowanych elektrowni węglowych jest większa niż w latach 2018 i 2019 r.

Chińskie firmy są zaangażowane finansowo w rozwój kopalń węgla w innych krajach. ¼ nowo budowanych elektrowni węglowych na świecie o mocy 102 GW finansowana była przez chińskie instytucje.

Podczas szczytu UE-Chiny we wrześniu 2020 r. przedstawiciele Unii Europejskiej wezwali Chiny do wypełnienia zobowiązań w sprawie maksymalnej emisji CO2 do 2025 r. i wstrzymanie wszelkich inwestycji w elektrownie węglowe, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: