Chmura hybrydowa nowej generacji

Technologie i innowacje

Chmura
Chmura Fot. stock.adobe.com/phonlamaiphoto

W obszarze chmur obliczeniowych wiele firm ma już za sobą praktyczne wdrożenia.

Grażyna Dadej z @IBM_PL: przenośność i interoperacyjność chmury hybrydowej może pomóc firmom w zastosowaniu podejścia „wytwórz raz, uruchom gdziekolwiek” #chmura #IBM

Podstawowy poziom funkcjonalności chmury publicznej jest już wykorzystywany przez wiele organizacji. Aplikacje „front-office”, takie jak zapytania klientów (na przykład sprawdzanie sald kont), media społecznościowe i cyfrowe koszyki na zakupy, stanowią dużą część tego, co trafiło do chmury publicznej.

Te początkowe zastosowania potwierdziły zalety architektury chmurowej, w tym szybkość wdrażania, dynamiczne pozyskiwanie zasobów, elastyczność konfiguracji i ponowne użycie usług w różnych konfiguracjach. Dzięki chmurze organizacje śmielej wchodzą w innowacje, nowe rynki i nowe, nieoczywiste pomysły na biznes.

Menadżerowie wskazują na wiele zalet wykorzystania chmury publicznej, w szczególności w obszarze zdolności do skalowania i rozwoju.

Rys. 1 Strategiczne powody ustanowienia środowiska wielochmurowego Źródło: IBM Institute for Business Value hybrid cloud survey (2016).

Rys. 1 Strategiczne powody ustanowienia środowiska wielochmurowego Źródło: IBM Institute for Business Value hybrid cloud survey (2016).

Jednocześnie aplikacje o kluczowym znaczeniu i specyficznych wymaganiach bezpieczeństwa, takie jak bazy danych klientów, przetwarzanie transakcji, finanse i księgowość, łańcuch dostaw i produkcja – powoli – lub wcale – nie przechodzą do chmury publicznej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ściśle regulowanych branż, takich jak bankowość i opieka zdrowotna, w których najwyższy odsetek procesów czeka jeszcze na decyzje czy zostaną przeniesione do chmury (IBM hybrid cloud survey). W wielu przypadkach aplikacje te lepiej nadają się do chmury prywatnej – lub hybrydowego połączenia chmury publicznej, prywatnej i tradycyjnego IT.

Aby zrealizować kolejny etap migracji do chmury, potrzebne jest nowe podejście do tych typów aplikacji, które pozostały w tyle.

Podejście hybrydowe pozwala chmurom publicznym i prywatnym na bezproblemową współpracę z lokalną infrastrukturą IT z wykorzystaniem standardowych interfejsów technologicznych.

Nowa era usług przetwarzania w chmurze

Aby wejść w kolejny etap wykorzystania chmury, potrzebne jest nowe podejście do tych aplikacji, które pozostały w tyle. Pomocą może być architektura hybrydowa, która umożliwia bezproblemową współpracę chmury publicznej, prywatnej i lokalnych zasobów IT z wykorzystaniem trzech otwartych technologii: Linux, Open Container Initiative i Kubernetes. Pozwalają one firmom wprowadzać innowacje ze skalą i elastycznością, poprawiając szybkość reakcji i ograniczając koszty, pomimo rosnącej złożoności.

Czytaj także: Konkurencja fintechów i cyberbezpieczeństwo kierują banki ku chmurze >>>

Chmura hybrydowa umożliwia wdrażanie aplikacji we właściwych dla nich środowiskach:

  • Chmury publiczne dobrze nadają się do zastosowań typu front-office,
  • Chmury prywatne są dobrze dostosowane do przetwarzania o znaczeniu krytycznym, w którym pożądane są korzyści z chmury, ale bezpieczeństwo i pewność środowiska prywatnego jest kluczowa,
  • Tradycyjne środowiska informatyczne są odpowiednie dla obciążeń, które z natury nie korzystają z zalet chmury i wymagają poświęcenia dedykowanych zasobów obliczeniowych.

Ponadto, w miarę jak chmura hybrydowa staje się powszechna, obserwujemy różnorodne zastosowania w firmach i branżach. W bardziej regulowanych branżach – takich jak bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i instytucje rządowe – mieszanka chmur będzie przechylać się bardziej w kierunku chmury prywatnej niż chmury publicznej. W mniej uregulowanych branżach mix będzie przechylać się w drugą stronę.

Rysunek 2. Źródło: IBM Institute for Business Value hybrid cloud survey (2016).

Rysunek 2. Źródło: IBM Institute for Business Value hybrid cloud survey (2016).

 

Jednak we wszystkich przypadkach nadal istnieje powszechna potrzeba współpracy między chmurą publiczna, prywatną i tradycyjnym IT.

Wewnętrzna interoperacyjność i przenaszalność aplikacji w podejściu hybrydowym oznacza, że organizacje nie są powiązane ani z jednym środowiskiem, ani z jednym dostawcą chmury publicznej. Mogą umieszczać swoje obciążenia w najlepszym miejscu – i mieć interoperacyjność między środowiskami oraz między różnymi dostawcami chmur publicznych.

Regulacje są jednym z głównych czynników decydujących o wyborze infrastruktury.

Czytaj także:  Jak skutecznie zarządzać danymi w chmurze >>>

Branże regulowane

Branże regulowane

Branże nie podlegające regulacjom

Branże nie podlegające regulacjom

Z definicji bezpieczna

Chmura hybrydowa może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i innymi czynnikami (np. regulacjami), które określają różnicę między udanym a nieudanym wdrożeniem chmury. Badania wskazują, że bezpieczeństwo i zarządzanie to dwa główne powody, dla których wiele firm rezygnowało z uruchamiania kluczowych aplikacji w chmurach publicznych (IBM Institute for Business Value 2018 multi cloud). Dzięki chmurze hybrydowej firmy mogą uruchamiać aplikacje i przechowywać dane w określonych środowiskach najlepiej dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa, przepisów i zarządzania.

Chmura hybrydowa umożliwia także przedsiębiorstwom dynamiczne zarządzanie przechodzeniem do chmury, wybierając akceptowalny poziom przestojów i pokonując ograniczenia starszych systemów i silosów organizacyjnych.

Czas na działanie

Rozdział drugi w adopcji chmury będzie koncentrował się na migracji do chmury aplikacji o kluczowym znaczeniu. Nowe trendy w budowaniu aplikacji, wykorzystujące znane już poniekąd od lat kontenery i architekturę mikrousługową, umożliwiają firmom zastosowanie podejścia „wytwórz raz, uruchom gdziekolwiek”. Warto przy tym na początek rozważyć cztery kroki:

  1. Zaprojektuj architekturę, która będzie otwarta, hybrydowa i umożliwi swobodną migrację przetwarzania pomiędzy różnymi dostawcami chmury. Decyzje, które podejmujesz dzisiaj będą skutkowały przez lata. Zastanów się więc dobrze, które obciążenia najlepiej pasują do chmury publicznej, chmury prywatnej i tradycyjnych środowisk IT. Unikaj zarówno ograniczania się do jednego podejścia jak i uzależniania się od jednego dostawcy, odrzucaj zamknięte rozwiązania, które mogą nie przetrwać w miarę ewolucji standardów i technologii.
  2. Zaplanuj swoją cyfrową transformację- ułóż jasną mapę drogową tego, co chcesz robić i w jakiej kolejności. Możesz odczuwać presję, aby skoczyć do przodu bez budowania solidnego, otwartego fundamentu, ale takie podejście niejednokrotnie kończyło się porażką.
  3. Mobilizuj odpowiednie zespoły i zasoby- korzystaj z talentów w przedsiębiorstwie i poza nim. Ważne jest rozwijanie i utrzymywanie wewnętrznych umiejętności, ale współpraca z zaufanymi zewnętrznymi dostawcami usług, umożliwia większą interoperacyjność i może pomóc w wypełnieniu krótkoterminowych luk przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów stałych.
  4. Pilnuj wyznaczonych celów- ustal odpowiednie pomiary jakościowe i ilościowe oraz system wskaźników i monitoruj go na bieżąco. Zachowaj elastyczność i wykorzystuj nowe technologie w miarę ich pojawiania się. Wykorzystuj je jednak w zgodzie ze swoimi celami biznesowym, założeniami architektonicznymi i technicznymi standardami.

Przenośność i interoperacyjność chmury hybrydowej może pomóc firmom w zastosowaniu podejścia „wytwórz raz, uruchom gdziekolwiek”.

Chmura w bankowości

W przypadku banków dynamiczne zmiany w globalnej gospodarce nadal wpływają na przychody i utrudniają wzrost. Konkurencja nasila się, a nietradycyjne podmioty mają coraz większy wpływ ma działalność istniejących banków.

Co więcej, malejący zwrot z kapitału w branży wymaga większej wydajności operacyjnej. Pojawiająca się konkurencja powoduje kurczenie się marż kapitałowych i operacyjnych. Nowe regulacje wymagają większych poduszek kapitałowych i płynnościowych. Zwiększony nadzór rządowy kładzie większy nacisk na zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie przepisów.

Tymczasem konsumenci wymagają więcej od produktów i usług, z których korzystają przez całe życie. Ich oczekiwania ewoluują szybko wraz z pojawiającymi się innowacjami w innych sektorach i przestrzeniach życia prywatnego. Wprowadzanie innowacji, w tym wykorzystywanie sztucznej inteligencji, coraz częściej staje się kluczowe w podnoszeniu poziomu jakości obsługi klienta. Ze względu na wymagane zasoby mocy budowanie własnych rozwiązań kognitywnych jest kosztowne, najłatwiej więc byłoby skorzystać z ich wersji chmurowych. Problemem są jednak dane, szczególnie te wrażliwe, których przeniesienie do chmury publicznej ograniczone jest ze względu na dyrektywy europejskie, regulacje lub wewnętrzne przepisy. Właśnie w takich sytuacjach najczęstszym rozwiązaniem jest podejście hybrydowe, które integruje usługi w chmurze z danymi przechowywanymi w tradycyjnej infrastrukturze IT banku.

 

Grażyna Dadej, IBM Cloud Platform Technical Manager, IBM Polska

Grażyna Dadej

IBM Cloud Platform Technical Manager

IBM Polska

Źródło: IBM Polska
Udostępnij artykuł: