Choć inflacja jest wysoka, to widać ewidentne symptomy słabnięcia presji inflacyjnej

W lipcu inflacja wyniosła 4 proc. rok do roku, wobec 4,3 proc. w czerwcu. W kolejnych miesiącach będzie prawdopodobnie dalej się obniżała, chociażby ze względu na silne efekty bazy - od sierpnia 2011 r. nastąpiło silne osłabienie złotego, które gwałtownie podbiło ceny paliw. Tylko w drugiej połowie 2011 r. średnia cena paliw wzrosła o niemal 9 proc. Jesienią zeszłego roku dość wysoki był również wzrost inflacji bazowej. Wszystko to razem powinno sprawić, że dynamika cen w ujęciu rocznym do końca roku spadnie do poniżej 3,5 proc., czyli znajdzie się w granicach celu inflacyjnego NBP.

Wzrost cen żywności może wpłynąć na inflację, ale nie ma na razie ryzyka, że dojdzie do skoku cen podobnego z lat 2010/2011. W ostatnich miesiącach silnie podrożały w Polsce i na świecie zboża, co może sprawić, że dynamika cen żywności późnym latem sięgnie 6 proc. Jednak nie jest to na razie zjawisko, które mogłoby się przerodzić w gwałtowny wzrost cen żywności, podobny do tego z lat 2007/2008 lub 2010/2011. Wzrost cen nie dotyczy bowiem wszystkich towarów rolnych – na przykład mleko tanieje – a globalnie słabszy popyt powinien stanowić barierę przed dalszym wzrostem cen zbóż. Dlatego choć inflacja cen żywności może w najbliższym czasie przyspieszyć, to należy oczekiwać, że nie będzie to długotrwałe zjawisko.

Wyraźnym przejawem obniżenia fundamentalnej presji inflacyjnej w gospodarce jest niski poziom inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym. Inflacja bazowa nie uwzględnia paliw i żywności, czyli jest najmniej podatna na globalne szoki cenowe. W ostatnich trzech miesiącach inflacja bazowa w ujęciu miesięcznym nie przekraczała 0,1 proc. – takie zjawisko nie wystąpiło od pięciu lat. Niska inflacja bazowa nie musi jeszcze sygnalizować osłabienia presji inflacyjnej, ale w połączeniu z niskim wzrostem płac i spadającym tempem wzrostu PKB (w III kw. tzw. luka popytowa będzie prawdopodobnie ujemna) trudno oczekiwać, że trend niskiej inflacji bazowej się zmieni.

120906.inflacja.01.365x281

120906.inflacja.02.365x267

120906.inflacja.03.365x238

120906.inflacja.04.500x299

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
Polski Bank Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: