Christine Lagarde: EBC nie będzie celowo dopuszczał do przekraczania celu inflacyjnego

Gospodarka

Znaczna większość członków Rady Prezesów EBC jest za rekalibracją forward guidance ‒ powiedziała w czwartek (22.07.) podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że w II poł. 2021 r. inflacja jeszcze wzrośnie, a w 2022 r. zacznie spadać.

Christine Lagarde, EBC
Christine Lagarde, EBC. Źródło: EBC/ Twitter

Znaczna większość członków Rady Prezesów EBC jest za rekalibracją forward guidance ‒ powiedziała w czwartek (22.07.) podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że w II poł. 2021 r. inflacja jeszcze wzrośnie, a w 2022 r. zacznie spadać.

"Nowe cele strategiczne EBC zostały przyjęte jednogłośnie. Była także jednomyślność, aby forward guidance odzwierciedlał strategię. Odbyliśmy bardzo przyjazną, otwartą, merytoryczną dyskusję wokół tych kwestii – Rada Prezesów była w tych sprawach razem.

Nie mieliśmy jednomyślności, lecz znaczną większość za tym, aby dokonać rekalibracji i harmonogramu niektórych aspektów forward guidance" ‒ powiedziała Christine Lagarde.

Stopy procentowe

Według przewodniczącej Rady Prezesów zacieśnianie w zakresie polityki monetarnej byłoby przedwczesne. Lagarde podkreśliła, że inflacja nie może znajdować się poniżej 2 proc., jeśli stopy procentowe mają wzrosnąć.

Lagarde dodała, że nikt nie chce rozpoczynać cyklu zacieśniania zbyt wcześnie, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich cykli wzrostu stóp procentowych. Prezes EBC podkreśliła, że starała się odzwierciedlić w komunikacie „cierpliwość” przy ocenie warunków gospodarczych.

Inflacja

Przewodnicząca Rady Prezesów oceniła, że w II poł. 2021 r. inflacja jeszcze wzrośnie, a w 2022 r. zacznie spadać.

Wraz z ożywieniem gospodarczym, wspieranym przez nasze środki polityki pieniężnej, spodziewamy się wzrostu inflacji w średnim okresie, chociaż pozostanie ona poniżej naszego celu

"W czerwcu inflacja wyniosła 1,9 proc. Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach i następnie rozpoczęcia jej spadku w przyszłym roku. Obecny wzrost jest w dużej mierze spowodowany wyższymi cenami energii oraz efektem bazy.

Wynikają one z gwałtownego spadku cen ropy na początku pandemii oraz wpływu tymczasowej obniżki podatku VAT w Niemczech w zeszłym roku. Na początku 2022 r. wpływ tych czynników powinien wygasnąć, ponieważ wypadną one z kalkulacji inflacji rok do roku" – powiedziała.

"Do wyeliminowania skutków pandemii w zakresie inflacji jest jeszcze wiele do zrobienia. Wraz z ożywieniem gospodarczym, wspieranym przez nasze środki polityki pieniężnej, spodziewamy się wzrostu inflacji w średnim okresie, chociaż pozostanie ona poniżej naszego celu. Chociaż miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych wzrosły, pozostają one w pewnej odległości od naszego 2-proc. celu" ‒ dodała.

Czytaj także: EBC: stopy bez zmian do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc.

Cel inflacyjny EBC

Według prezes EBC czynniki oddziałujące na wzrost cen powinny się równoważyć.

Ożywienie wzrostu i inflacji nadal zależy od korzystnych warunków finansowania

"W najbliższym czasie znaczny zastój w gospodarce powstrzyma presję inflacji zasadniczej. Silniejszy popyt i tymczasowa presja kosztowa w łańcuchu dostaw wywrą pewną presję na wzrost cen. Jednak słaby wzrost płac i aprecjacja euro w przeszłości oznaczają, że presja cenowa prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas stłumiona" - oceniła prezes EBC.

"Ożywienie wzrostu i inflacji nadal zależy od korzystnych warunków finansowania. Rynkowe stopy procentowe spadły od naszego ostatniego posiedzenia. Warunki finansowania większości firm i gospodarstw domowych pozostają na korzystnym poziomie" ‒ dodała.

Lagarde podkreśliła, że EBC nie będzie celowo dopuszczał do przekraczania celu inflacyjnego.

Czytaj także: Kristalina Georgieva, prezes MFW: globalny wzrost gospodarczy w 2021 roku wyniesie 6 procent

Prognoza wzrostu w strefie euro

Podczas konferencji prasowej Christine Lagarde powiedziała, że czynniki ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro pozostają zasadniczo zrównoważone.

Ożywienie w gospodarce strefy euro jest na dobrej drodze

"Aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci będą wydawać więcej niż oczekiwano i szybciej czerpać z oszczędności, które zgromadzili podczas pandemii. Szybsza poprawa sytuacji pandemicznej może również prowadzić do silniejszej ekspansji gospodarczej, niż obecnie przewiduje się.

Jednak wzrost PKB może być gorszy od naszych oczekiwań, jeśli pandemia się nasili lub jeśli niedobory podaży okażą się bardziej trwałe i spowolnią produkcję” ‒ powiedziała Lagarde.

Pandemia nadal rzuca cień na perspektywy wzrostu PKB, zwłaszcza że wariant Delta stanowi rosnące źródło niepewności

"Ożywienie w gospodarce strefy euro jest na dobrej drodze. Coraz więcej osób się szczepi, a w większości krajów strefy euro złagodzono restrykcje związane z pandemią. Jednak pandemia nadal rzuca cień na perspektywy wzrostu PKB, zwłaszcza że wariant Delta stanowi rosnące źródło niepewności" – dodała.

Według przewodniczącej Rady Prezesów EBC w III kw. wzrost PKB w strefie euro przyspieszy.

Aktywność gospodarcza powróci do poziomu sprzed kryzysu w pierwszym kwartale przyszłego roku

"Gospodarka ożywiła się w drugim kwartale roku i, w miarę złagodzenia ograniczeń, jest na dobrej drodze do silnego wzrostu w trzecim kwartale. Spodziewamy się, że produkcja będzie osiągać dobre wyniki, chociaż wąskie gardła w dostawach wstrzymują produkcję w najbliższym czasie.

Ponowne otwarcie dużej części gospodarki sprzyja energicznemu ożywieniu w sektorze usług. Jednak wariant delta koronawirusa może osłabić to ożywienie w usługach, zwłaszcza w turystyce i hotelarstwie" ‒ powiedziała prezes EBC.

"Spodziewamy się, że aktywność gospodarcza powróci do poziomu sprzed kryzysu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale jeszcze długa droga do zrekompensowania szkód wyrządzonych gospodarce przez pandemię" ‒ dodała.

Prezes EBC powiedziała, że podczas posiedzenia EBC nie dyskutowano nad przyszłością programu skupu aktywów PEPP.

Czytaj także: EBC: nowa strategia polityki pieniężnej

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: