Ciągłość działania w aspekcie budowania odporności organizacji – bezpłatny e-book!

Artykuły / Raporty

Celem zarządzania ciągłością działania (BCM) jest przygotowanie organizacji do takiej reakcji na potencjalne negatywne zdarzenia, która umożliwi jej przetrwanie w sytuacji kryzysowej, wznowienie działalności we wcześniej określonym zakresie i w założonym czasie oraz szybki i sprawny powrót do normalnego poziomu działania.

Celem zarządzania ciągłością działania (BCM) jest przygotowanie organizacji do takiej reakcji na potencjalne negatywne zdarzenia, która umożliwi jej przetrwanie w sytuacji kryzysowej, wznowienie działalności we wcześniej określonym zakresie i w założonym czasie oraz szybki i sprawny powrót do normalnego poziomu działania.

Opracowanie na ten temat napisane pod redakcją Małgorzaty Czaplickiej-Matus i Aliny Zając wydał w tym roku Związek Banków Polskich. Opisane tu pojęcia i zagadnienia stanowią uogólnienie podej­ścia do zarządzania ciągłością działania na podstawie doświadczeń ekspertów z róż­nych organizacji i powinny być, przy próbie ich wdrożenia, dostosowane do specyfiki i zakresu działalności danej organizacji.W opracowaniu wskazano w jaki sposób mniejsze i większe organizacje mogą poradzić sobie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz przede wszystkim co powinny zrobić, aby takich sytuacji uniknąć, czyli jak zbudować odporność na zagrożenia i jak minimalizować skutki ich wystąpienia.

Praca stanowi kompendium wiedzy na temat BCM napisane przez wysokiej klasy specjalistów z wieloletnią zawodową praktyką w dziedzinie zarządzania ciągłością działania oraz budowania odporności organizacji.

Ponad 100 stron obowiązkowej lektury dla każdego bankowca!

 Bezpłatny e-book do pobrania: "Ciągłość działania w aspekcie budowania odporności organizacji".

 
Udostępnij artykuł: