Cichy Andrzej

C

Andrzej Cichy - współorganizator i prezes pierwszego zarządu BPT Telbank S.A., współtwórca Zintegrowanego Systemu Dostępowego Telbank umożliwiającego bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych, członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP.

Andrzej Cichy - współorganizator i prezes pierwszego zarządu BPT Telbank S.A., współtwórca Zintegrowanego Systemu Dostępowego Telbank umożliwiającego bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych, członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP.

Udostępnij artykuł: