Cięcia RBA, AUD w rajdzie szuka oporu

Komentarze ekspertów

Australijski bank centralny (Reserve Bank of Australia) dokonał oczekiwanego cięcia stóp procentowych o 25 punktów bazowych, w efekcie czego docelowa stopa gotówkowa osiągnęła nowy rekordowy dołek na poziomie 2,50%.

Wydaje się, że ta zmiana była w pełni uwzględniona w wycenach, ponieważ stopy dwuletnich swapów w istocie wzrosły o kilka punktów bazowych, a para AUD/USD zyskała na wartości i znalazła się w okolicach kluczowego poziomu oporu, tj. 0,9000. W oświadczeniu nie zawarto żadnej pokrętnej retoryki, co umożliwiło gwałtowną konsolidację w ostatniej rundzie sprzedaży dolara australijskiego.

Mocne australijskie dane dotyczące rynku mieszkaniowego wskazują na to, że lekarstwo zaaplikowane przez RBA zdołało odsunąć zagrożenie dalszego spadku cen nieruchomości, ponieważ bańka mieszkaniowa w Australii dopiero zaczęła się rozwijać, zanim ceny znalazły wsparcie dzięki obniżkom stóp procentowych (w 2010 r. i w 2011 r. ceny domów spadły jedynie w kilku kwartałach). Obecnie ceny powróciły do wierzchołków wszechczasów
(w okolice 150, w porównaniu z 100 pod koniec 2005 r.). Jednak cięcia dokonane przez RBA jedynie odwlekają to, co nieuniknione.

Wykres: AUD/USD

Krytyczny opór pojawia się tu na poziomie 0,9000. Widać, że obszar powyżej tego poziomu może być podchwytliwy, jeżeli dolar amerykański nie uzyska dziś większego wsparcia, jednak należy utrzymać niedźwiedzie podejście tak długo, jak poziom ten utrzyma się do zamknięcia.

130806.ciecia.550x

Niespodzianka w parze EUR/CHF

W nocy nastąpił dziwny spadek w parze EUR/CHF, który wydawał się związany z szeregiem słabych zleceń stop i barier opcji, a nie z najnowszymi wydarzeniami, ponieważ spadek i odbicie nastąpiły w późnych godzinach sesji amerykańskiej i azjatyckiej. Dziś lub jutro należy wypatrywać mocnego odbicia, które wykaże, że był to jedynie swoisty psikus ze strony tej pary. Jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, obszar 200-dniowej średniej ruchomej na poziomie 1,2250 wydaje się krytyczny.

Co dalej?

Dzisiejszej nocy poznamy dane z Nowej Zelandii dotyczące zatrudnienia, wskazujące na kierunek par z walutą nowozelandzką. Dane te publikowane są jedynie raz na kwartał, a w ostatnich dwóch kwartałach nastąpił ostry spadek. Po osiągnięciu przez ten wskaźnik w trzecim kwartale czternastoletniego wierzchołka w wysokości 7,3%, w czwartym kwartale nastąpił spadek do 6,8%, a następnie w pierwszym kwartale – do 6,2%. Rynek jest w niekorzystnej pozycji, jeżeli dane z Nowej Zelandii okażą się słabe, a głównym motywem tego dnia w odniesieniu do stopy bezrobocia może być nieco wyższy powrót do średniej, przy czym badanie Bloomberg wskazuje na 6,3%. Wskaźnik na poziomie 6,5% lub wyżej stanowiłby nieprzyjemną niespodziankę dla posiadaczy długich pozycji w dolarze nowozelandzkim.

Jutro nacisk położony będzie na kwartalny raport na temat inflacji Bank of England, przy okazji którego prezes Carney najprawdopodobniej ogłosi dalsze wytyczne, a możliwe, że również progi ewentualnych zmian w zakresie polityki pieniężnej. Z dużym  prawdopodobieństwem zrównoważy to ostatnie umocnienie funta szterlinga. Nad ranem poznamy brytyjskie dane z czerwca dotyczące produkcji w sektorze wytwórczym – wskaźnik majowy był jednym z nielicznych rozczarowujących wskaźników.

O godzinie 10:00 czasu Greenwich podane zostaną również dane dotyczące zamówień fabrycznych w Niemczech – majowe dane były bardzo słabe. Pod koniec tego tygodnia czeka nas również australijski raport na temat zatrudnienia w lipcu oraz kolejne posiedzenie Bank of Japan.

Najważniejsze dane ekonomiczne

 • Wielka Brytania: wskaźnik sprzedaży detalicznej w ujęciu porównywalnym (Like-for-Like) BRC wyniósł w lipcu +2,2% w ujęciu rok do roku w porównaniu z przewidywanym +2,0% i czerwcowym +1,4%
 • Australia: bilans handlowy w czerwcu wyniósł +602 mln w porównaniu z przewidywanym +804 mln i majowym +507 mln
 • Australia: indeks cen domów w drugim kwartale wyniósł +2,4% w ujęciu kwartał do kwartału oraz +5,1% w ujęciu rok do roku w porównaniu z przewidywanymi odpowiednio +1,0/+3,0% oraz z +3,3% w ujęciu rok do roku w pierwszym kwartale
 • Australia: zgodnie z przewidywaniami, RBA dokonał cięcia stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 2,50%

Główne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (wszystkie godziny wg czasu Greenwich)

 • Wielka Brytania: produkcja przemysłowa i wytwórcza w czerwcu (08:30)
 • Włochy: PKB w drugim kwartale (09:00)
 • Niemcy: zamówienia w fabrykach w czerwcu (10:00)
 • Kanada: międzynarodowy handel towarowy w czerwcu (12:30)
 • Stany Zjednoczone: bilans handlowy w czerwcu (12:30)
 • Wielka Brytania: prognoza NIESR dotycząca PKB w lipcu (14:00)
 • Stany Zjednoczone: przemówienie Evansa z Fed (17:00)
 • Nowa Zelandia: średnia płaca godzinowa w drugim kwartale (22:45)
 • Nowa Zelandia: zmiana liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w drugim kwartale (22:45)
 • Australia: indeks wyników w sektorze budowlanym AiG w lipcu (23:30)
 • Australia: kredyty hipoteczne w czerwcu (01:30)

John J Hardy
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: