CIMA-Młodzi bez perspektyw

Finanse i gospodarka

Prawie 13 proc. Europejczyków w wieku 15-24 lata (7,5 mln) nie pracuje, nie uczy się i w żaden sposób się nie doszkala alarmuje Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Do pokolenia NEETs ("not in employment, education or training") należy ok. 11 proc osób w Polsce w wieku 15-24 lata, koszt ich utrzymania to ponad 5 mld euro rocznie. Pokrzywdzona jest więc nie tylko sama młodzież, ale również i Państwo, bowiem roczny realny koszt utrzymania tej grupy to 1,5 proc. naszego PKB - pokazują wyniki najnowszego raportu Eurofound.

Prawie 13 proc. Europejczyków w wieku 15-24 lata (7,5 mln) nie pracuje, nie uczy się i w żaden sposób się nie doszkala alarmuje Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Do pokolenia NEETs ("not in employment, education or training") należy ok. 11 proc osób w Polsce w wieku 15-24 lata, koszt ich utrzymania to ponad 5 mld euro rocznie. Pokrzywdzona jest więc nie tylko sama młodzież, ale również i Państwo, bowiem roczny realny koszt utrzymania tej grupy to 1,5 proc. naszego PKB - pokazują wyniki najnowszego raportu Eurofound.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest obecnie ok. 200 mln bezrobotnych. W ciągu trzech lat pracę straciło 27 mln osób. Niestety, to znowu osoby młode na własnej skórze odczuły skutki kryzysu. W państwach UE najwyższe bezrobocie w tej grupie zawodowej odnotowuje się w Hiszpanii (48,7 proc.), Grecji (47,2 proc.) oraz Słowacji (35,6) proc., najniższe ciągle utrzymuje się Niemczech (7,8 proc.), Austrii (8,2 proc.) i Holandii (8,6). - "Pokolenie NEETs to stosunkowo nowe i bardzo niepokojące pojęcie, które opisuje grupę młodych ludzi którzy z własnej woli lub z powodu sytuacji życiowej zostali wykluczeni z życia zawodowego, ale w dużej mierze również i społecznego. Zdezaktywizowani młodzi nie płacą podatków, ale potrzebują wsparcia państwa i poszczególnych instytucji w postaci pomocy społecznej. To ogromna strata dla całego systemu, ale i wielkie wyzwanie bowiem z tym problemem nie potrafią sobie poradzić nawet wysoko rozwinięte kraje jak Wielka Brytania czy Francja - mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska (Chartered Institute of Management Accountants).

Pożądani pracownicy przyszłości

Pracownicy, którzy nie boją się zmian, wykazują się elastycznością i są gotowi do zmian kwalifikacji mają przyszłość na rynku pracy - wynika z raportu "Polska Innowacyjna Rynek Pracy 2030". Okazuje się, że rynek pracy przyszłości wymaga, aby pracownicy posiadali przede wszystkim takie kompetencje jak innowacyjne i adaptacyjne myślenie, kompetencje cyfrowe, interdyscyplinarność, myślenie projektowe oraz umiejętność współpracy wirtualnej. - Obecnie jeden zawód na całe życie odchodzi do przeszłości. Trudno jest utrzymać zatrudnienie dzięki raz wyuczonemu zawodowi, ponieważ postęp technologiczny i zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji. Kluczem, szczególnie dla młodego pokolenia, staje się więc umiejętność przekwalifikowywania się, nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, podążania za nowymi trendami na rynku. Średnio bowiem będą oni zmieniać pracę co najmniej 7 razy, co również oznacza szybsze wspinanie się po szczeblach kariery - dodaje Jakub Bejnarowicz.

Coraz starsi, lecz i aktywniejsi

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że obecnie w UE na jednego emeryta przypadają trzy osoby aktywne zawodowo. W 2030 r. na jednego emeryta przypadną dwie osoby czynne zawodowo, a za kolejne 30 lat na czterech emerytów przypadną tylko trzy osoby pracujące. Zwiększenie aktywności osób starszych i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału to jeden z priorytetów unijnych na najbliższe lata. Bowiem rok 2012 r. został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. - Młodzi i starsi pracownicy od lat "konkurują" ze sobą na rynku. Z jednej strony uważa się, że starsi pracownicy zabierają pracę młodym, a z drugiej strony to właśnie starsi często przegrywają, gdy na ich miejsce pojawia się młody, wykształcony i błyskotliwy pracownik. Ponieważ żyjemy coraz dłużej aktywność zawodowa osób 50+ staje się czymś naturalnym, a niekiedy i obowiązkowym. Dlatego również ta grupa zawodowa nie może pozostać bierna i cały czas pozyskiwać nowe umiejętności i poszerzać swoje kompetencje zawodowe - podsumowuje Jakub Bejnarowicz.

Nota redakcyjna:
w informacji prasowej wykorzystano m.in. dane pochodzące z raportu Eurofound "Young people and NEETs in Europe: First findings", raportu Międzynarodowa Organizacja Pracy "Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis".

Źródło: Vision Group

Udostępnij artykuł: