Cisco i Google Station łączą siły, aby zapewnić dostęp do sieci Wi-Fi na całym świecie

Technologie i innowacje

Podczas targów MWC w Barcelonie Cisco ogłosiło rozpoczęcie współpracy z Google Station. Celem wspólnego projektu jest umożliwienie miliardowi użytkowników skorzystania z zalet ekonomii cyfrowej. W ramach inicjatywy, społeczności na całym świecie z ograniczonym dostępem do sieci będą mogły korzystać ze stabilnego, bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego publicznego Wi-Fi.

Internet i kula ziemska
Fot. stock.adobe.com/Victoria

Podczas targów MWC w Barcelonie Cisco ogłosiło rozpoczęcie współpracy z Google Station. Celem wspólnego projektu jest umożliwienie miliardowi użytkowników skorzystania z zalet ekonomii cyfrowej. W ramach inicjatywy, społeczności na całym świecie z ograniczonym dostępem do sieci będą mogły korzystać ze stabilnego, bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego publicznego Wi-Fi.

Społeczności na całym świecie z ograniczonym dostępem do sieci będą mogły korzystać ze stabilnego, bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego publicznego Wi-Fi #internet #Cisco #Google

Dziś technologia zapewniająca łączność stała się fundamentem wzrostu ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Jednak niemal połowa ludności świata wciąż nie ma dostępu do sieci co ogranicza jej możliwości rozwoju. Niemal 10% światowej populacji codziennie walczy o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Aby zmienić ten stan rzeczy niezbędna jest współpraca liderów rynku technologii, przedstawicieli sektora publicznego oraz prywatnego.

Założenia projektu

Brak dostępu do sieci w niektórych regionach świata jest efektem problemów związanych ze skalowalnością i infrastrukturą, braku wsparcia rynkowego i regulacyjnego, a także wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Cisco i Google Station podjęły wspólne działania, aby sieć Wi-Fi stała się fundamentem biznesu dostawców usług internetowych, obiektów użyteczności publicznej i władz cyfrowo wykluczonych regionów. Założenia projektu:
  • Zapewnienie dostępu do kapitału za pośrednictwem programu Cisco financing.
  • Uproszczenie działań poprzez połączenie technologii sieciowych Cisco oraz integrację usług z rozwiązaniami do zarządzania siecią Google.
  • Poprawa doświadczeń użytkowników dzięki bezpiecznej, szybkiej, stabilnej i łatwo dostępnej sieci Wi-Fi.

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z Cisco w ramach inicjatywy Google Station ponieważ firma oferuje technologię sieciową, możliwości finansowania, a także zapewnia globalny zasięg. Umożliwia to wdrożenie stabilnej, publicznej sieci Wi-Fi” – tłumaczy Mahesh Bhalerao, globalny dyrektor ds. współpracy w programie Next Billion Users w Google. „Wierzymy, że stabilna sieć bezprzewodowa to brakujący element, który pozwoli rozwiązać globalne problemy związane z łącznością”.„Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z Google Station, dostawcami usług internetowych i rządami. Wspólne działanie ma na celu zapewnienie dostępu do sieci miliardowi ludzi na całym świecie. Przełoży się to na nowe szanse ekonomiczne” – mówi Scott Harrell, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Enterprise Networking Business, Cisco. „Zapewnienie stabilnego Wi-Fi pozwala pokonać przeszkody na drodze do upowszechnienia sieci bezprzewodowej”.
Źródło: Cisco
Udostępnij artykuł: