Citi Handlowy: impuls fiskalny dla nominalnego PKB wynikający z Polskiego Ładu może wynieść ok. 0,5 pkt. proc.

Gospodarka

Impuls fiskalny dla nominalnego PKB wynikający z Polskiego Ładu może wynieść ok. 0,5 pkt. proc. - oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem, dostosowanie w nominalnym PKB nastąpi głównie poprzez wzrost cen, a nie tylko przez wzrost realnego PKB, co stanowi dodatkowe ryzyko dla prognoz inflacji.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Impuls fiskalny dla nominalnego PKB wynikający z Polskiego Ładu może wynieść ok. 0,5 pkt. proc. - oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem, dostosowanie w nominalnym PKB nastąpi głównie poprzez wzrost cen, a nie tylko przez wzrost realnego PKB, co stanowi dodatkowe ryzyko dla prognoz inflacji.

"Ze względu na efekty redystrybucyjne impuls fiskalny dla nominalnego PKB będzie większy niż sugerowałby koszt budżetowy i wyniesie około 0,5 pkt. proc. Jest to efekt tego, że niższe podatki obejmą osoby o wysokiej lub bardzo wysokiej skłonności do oszczędzania, a podwyżki obciążeń obejmą osoby o wyższej stopie oszczędności" - napisano w raporcie banku.

"Poluzowanie fiskalne ma nastąpić w sytuacji wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych, przy silnej presji cenowej. Z tego powodu spodziewamy się, że dostosowanie w nominalnym PKB nastąpi głównie poprzez wzrost cen, a nie tylko przez wzrost realnego PKB. Traktujemy to jako dodatkowe ryzyko dla naszej prognozy inflacyjnej" - dodano.

Wpływ Polskiego Ładu na finanse publiczne

Ekonomiści Citi Handlowego oceniają, że wpływ Polskiego Ładu na finanse publiczne będzie ograniczony i może wynieść kilka dziesiątych punktu proc. PKB.

"Na razie nie przedstawiono szczegółów dotyczących samych programów, ani dokładnych informacji dotyczących sposobu ich finansowania. Przypuszczamy, że inwestycje z Polskiego Ładu w znacznej mierze stanowią krajową część wydatków, które będą finansowane z funduszy unijnych. Przyjmujemy, że zapowiadane projekty nie stanowią dodatkowych wydatków, lecz w wielu przypadkach były już uwzględnione we wcześniejszych planach lub miejsce na ich sfinansowanie zostanie stworzone poprzez ograniczenie już istniejących wydatków" - napisano.

Czytaj także: Bank Pekao: Nowy Ład zwiększy presję popytową w gospodarce; wzrost PKB w 2022 roku powyżej 5,5 proc. >>>

"Z tych powodów zakładamy, że wpływ Polskiego Ładu na finanse publiczne będzie ograniczony i nie wyniesie 3 proc. PKB rocznie, lecz raczej będzie mierzony w kilku dziesiątych punktu proc. PKB. Czy nasze przypuszczenia są słuszne dowiemy się dopiero, gdy poznamy więcej szczegółów" - dodano.

Założenia Polskiego Ładu

W sobotę w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany został nowy program społeczno-gospodarczy Polski Ład.

Przewiduje on m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, likwidację możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. z 85 tys. zł, dodatkowe wsparcie dla rodzin z dziećmi, a także nowe rozwiązania dot. polityki mieszkaniowej.

Czytaj także: Credit Agricole o Polskim Ładzie: zaproponowane rozwiązania podbiją konsumpcję; prognozy PKB w górę?

Autorzy programu oceniają, że średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: