Citi Handlowy ponownie sfinansuje inwestycje ekologiczne

Bankowość

W ramach podpisanej przez Citi Handlowy i niemiecki bank KfW umowy o współpracy przy realizacji Programu ELENA (European Local Energy Assistance), Bank pozyskał 40 mln Euro na finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty wypełniające zadania ustawowe jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach podpisanej przez Citi Handlowy i niemiecki bank KfW umowy o współpracy przy realizacji Programu ELENA (European Local Energy Assistance), Bank pozyskał 40 mln Euro na finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty wypełniające zadania ustawowe jednostek samorządu terytorialnego.

- Kapitał, który pozyskaliśmy z KfW, wykorzystamy przy długoterminowych kredytach. Program zasilony jest ponadto pewną pulą środków pomocowych z Komisji Europejskiej, dzięki czemu oferuje dodatkowo również dotacje dla naszych Klientów na pokrycie kosztów przygotowawczych oraz ogólnych w  projekcie, przy czym dotacja to około 3% łącznych kosztów inwestycyjnych. Oznacza to, że będziemy dysponowali atrakcyjnym źródłem finansowania przedsięwzięć wpisujących się w unijną i krajową strategię ochrony klimatu znaną pod nazwą 20-20-20. Zakłada ona ograniczenie zużycia energii o 20% i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych również o 20% do 2020 roku - powiedziała Monika Ledzion, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w Citi Handlowy.

Umowę z KfW podpisał 19 grudnia Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy i Czesław Piasek, Członek Zarządu Citi Handlowy. W myśl umowy środki będą mogły być wykorzystywane przykładowo przy budowie lub modernizacji instalacji związanych z energią odnawialną, czy projektach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym dotyczących wymiany środków transportu na efektywniejsze pod tym względem. Podobne umowy z KfW, Citi Handlowy podpisał w 2012 roku. Wówczas kapitał wynosił wtedy łącznie 55 mln Euro.

- SME Energy Eficiency Program oraz MFF Energy Eficiency Program  to projekty, w których bank KfW w imieniu Unii Europejskiej oraz we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB) przekazał Citi Handlowy środki i wiedzę ułatwiającą inwestycje w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Programy te miały na celu skłonić odbiorców finansowania do podjęcia decyzji o inwestowaniu w efektywność energetyczną. W efekcie odnieśliśmy wspólnie z naszymi Klientami bardzo duży sukces na tym polu. Skumulowany efekt ekologiczny dla przedsięwzięć finansowanych w ramach obydwu Programów, to - zgodnie z wynikami wstępnych audytów energetycznych - redukcja emisji CO2 do atmosfery o 31.702,00 ton oraz roczna oszczędność energii równa 26.340,00 MWh - dodaje Jacek Szaroszyk z Biura ds. Unii Europejskiej w Citi Handlowy.

Źródło: Citi Handlowy

Udostępnij artykuł: