Citi Handlowy: te działania NBP pomogłyby w walce z inflacją

Gospodarka

Ilościowego zacieśnienie (QT) polityki pieniężnej w Polsce pomogłoby w walce z inflacją, jednak na tym etapie nie widać sygnałów z Narodowego Banku Polskiego o gotowości do takich działań - napisali w raporcie ekonomiści Citi Handlowego.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Ilościowego zacieśnienie (QT) polityki pieniężnej w Polsce pomogłoby w walce z inflacją, jednak na tym etapie nie widać sygnałów z Narodowego Banku Polskiego o gotowości do takich działań - napisali w raporcie ekonomiści Citi Handlowego.

"W obliczu bardzo wysokiej inflacji i szybkich podwyżek stóp procentowych nadszedł moment, aby przynajmniej rozważyć możliwość wycofania się z ówczesnego pakietu stymulacyjnego. Temat ilościowego zacieśnienia polityki pieniężnej (QT) pojawia się powoli w dyskusjach uczestników rynkowych, ale na razie jest to temat niszowy" - napisano.

Czytaj także: Komunikat RPP: decyzje o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji zewnętrznej >>>

"W debacie publicznej pojawia się wiele działań, które miałyby doprowadzić do obniżenia inflacji. Naszym zdaniem najskuteczniejszy sposób zacieśnienia ilościowego wiązałaby się z: 1) bezpośrednią sprzedażą przez bank centralny obligacji posiadanych obecnie przez NBP; lub 2) emisją przez NBP obligacji dla sektora niebankowego. Na tym etapie nie widać jednak sygnałów, które świadczyłyby o gotowości NBP do wprowadzenia w życie któregokolwiek z tych rozwiązań. Pierwsze z nich mogłoby wiązać się z istotnym wzrostem rentowności i napięciami na rynku długu. Drugie z nich wymagałoby działań daleko wychodzących poza te, które NBP dotychczas rozważał" - dodano.

Dodatkowe działania w walce z inflacją

Wśród innych możliwości, choć mniej skutecznych, dodatkowych działań w walce z inflacją w Polsce w kontekście QT, ekonomiści Citi wymieniają: trzymanie przez NBP skupionych w kryzysie obligacji do wykupu lub wcześniejszy ich wykup przez MF; wyemitowanie przez NBP długoterminowych obligacji dla banków komercyjnych.

Jak zaznaczono, emisja obligacji detalicznych przez MF, czyli "ściągnięcie pieniędzy z rynku" nie stanowi zacieśnienia ilościowego i sposobu walki z inflacją, ponieważ z punktu widzenia banku centralnego nowe obligacje MF nie wpływają na podaż pieniądza.

"Emisja obligacji detalicznych prowadzi wyłącznie do przetasowań na rachunkach. W rezultacie dochodzi do zwykłego przesunięcia środków z depozytów gospodarstw domowych na rachunek MF. Ponieważ budżet praktycznie natychmiast wykorzystuje te środki aby sfinansować wydatki, depozyty z rachunku MF od razu wracają do systemu. Jeżeli chodzi o inne efekty makroekonomiczne - oprocentowanie obligacji detalicznych jest znacznie niższe niż rentowność obligacji sprzedawanych inwestorom, a więc emisja tych papierów pomaga MF taniej finansować deficyt. Nie ogranicza ona jednak presji inflacyjnej" - napisano.

Przestrzeń do QT w Polsce to co najmniej 110 mld zł

Przestrzeń do QT w Polsce według ekspertów Citi to co najmniej 110 mld zł.

"Jeżeli spadek podaży pieniądza miałby być konieczny do obniżenia presji cenowej w gospodarce, podstawowe pytanie sprowadza się do tego, jak głęboki musiałby on być. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy podaży pieniądza M3 przed rozpoczęciem QE i obecnie, nadwyżka podaży pieniądza sięga około 220 mld zł, na co składa się niemal po równo 'nadmierny' przyrost gotówki w obiegu i 'nadmierny' przyrost depozytów. Nawet przyjmując optymistycznie, że wzrost gotówki odzwierciedla tylko i wyłącznie efekt przezornościowy (utrzymywanie gotówki w związku z pandemią i wojną), pozostawia to ponad 110 mld zł nadwyżki w depozytach" - napisano.

Naszym zdaniem trudno jednoznacznie ocenić jak duża powinna być redukcja podaży pieniądza w konsekwencji QT, ale kwota 110 mld zł stanowi pierwsze przybliżenie.

"Z braku alternatywy będziemy traktować tę wartość jako punkt startowy. Tym bardziej, że w obecnej dyskusji najważniejsza jest nie tyle skala, co fakt, że już samo rozpoczęcie QT miałoby istotne znaczenie dla uczestników życia gospodarczego" - dodano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: