Citi Handlowy z najlepszą bankowością prywatną w Polsce

Bankowość

Brytyjski magazyn "The Banker" wskazał Citi Handlowy, jako najlepszy bank w Polsce zapewniający usługi private banking. W rankingu "Global Private Banking Awards 2014" Citi Handlowy zajął pierwsze miejsce wśród 9 analizowanych przedstawicieli polskiego sektora bankowego.

– Rynek zaawansowanych us¬ług finansowych dla najzamożniejszych rozwija się w szybkim tempie. Dla Citi Handlowy jest to jeden ze strategicznych obszarów rozwoju, dlatego z tym większym zadowoleniem przyjęliśmy wyróżnienie dla najlepszego private banking w Polsce. Tym bardziej, że zostaliśmy docenieni przez tak prestiżowe marki jak „The Banker” i jego wydawcę „Financial Times” – mówi Tomasz Pol, Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi i Segmentami w Citi Handlowy. – Pozostajemy jedynym globalnym bankiem na polskim rynku i to też daje nam dużą przewagę rynkową jeśli chodzi o usługi z zakresu private banking. In¬westycje międzynarodowe z prawdziwego zdarzenia, dostęp do lokalnych funduszy inwestycyjnych, również tych wy¬chodzących poza polski rynek i rozbudowany ekosystem walutowy – to tylko przykłady rozwiązań, dla najzamożniejszych klientów – dodaje Tomasz Pol.

Organizatorem konkursu Global Private Banking Awards jest Magazyn „The Banker”, który jest wydawany przez Financial Times. Nagrody przyznawane są w 36 kategoriach, w tym 29 pokazujących najlepszych przedstawicieli z poszczególnych krajów. W 2014 roku po raz pierwszy konkurs objął także rynek bankowości prywatnej w Polsce. Podstawą do wyszczególnienia zwycięzców jest analiza zarówno informacji ilościowych jak i jakościowych, dokonywana przez jury konkursu składające z 15 ekspertów bankowych z całego świata. Od maja do lipca banki dostarczają obszerną dokumentację, obrazującą rozwój swojego private bankingu. Prezentują mierniki wzrostów, ofertę produktową, poziom oferowanego serwisu i podsumowują swoje dokonania na rynku. Pełną listę zwycięzców tegorocznej edycji można znaleźć pod linkiem: http://www.privatebankingawards.com/winners/2014-winners/

Jest to kolejne wyróżnienie przyznane Bankowi przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie bankowości prywatnej. W tym roku „Euromoney Magazine” przyznał Citi Handlowy nagrodę w rankingu „Private Banking and Wealth Management” w kategorii „Super affluent clients”.

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie SA

Udostępnij artykuł: