Cloud computing z SGH i Microsoft – II edycja studiów podyplomowych

Finanse i gospodarka

Jeszcze tylko do 24 października Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi rekrutację na drugą edycję studiów podyplomowych "Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych". To pierwsze w Polsce studia poświęcone wykorzystaniu rozwiązań chmurowych w biznesie. Głównym partnerem technologicznym kierunku jest firma Microsoft, a program studiów jest realizowany przy wsparciu ekspertów-praktyków z dziedziny technologii i ekonomii.

Zastosowanie chmury obliczeniowej w biznesie coraz bardziej się upowszechnia, czego dowodzą rozliczne badania i analizy. O chmurze dużo się pisze, dyskutuje, żeby jednak nasza wiedza miała stabilne podstawy warto czerpać z doświadczenia uznanych ekspertów w tej dziedzinie i praktyków. Kierunek studiów podyplomowych “Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych” został stworzony z myślą o przedsiębiorcach i menedżerach oraz osobach odpowiedzialnych za działy IT i systemy informatyczne w firmach, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat tego, jak zwiększać efektywność ich firm i konkurencyjność prowadzonego biznesu w oparciu o model chmury obliczeniowej. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń w ramach limitu 30 miejsc na rok akademicki 2014/2015.

Absolwenci kierunku, poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymają także certyfikat Microsoft Cloud Expert, stanowiący potwierdzenie rozległej wiedzy na temat rozwiązań i usług cloud computing oferowanych przez firmę Microsoft.

“Za najważniejszą wartość tych  studiów uznać należy podjęcie (po raz pierwszy w Polsce) problematyki wpływu technologii cloud computingu na zmiany modeli biznesowych i dotychczasowych strategii firm. Bardzo wartościowym jest też aktywne włączenie się firmy Microsoft w proces przygotowania tych studiów” – powiedziała prof. dr hab. Irena Hejduk, kierownik studiów podyplomowych “Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. “Obserwacja rynku wyraźnie wskazuje na rozpowszechnianie się technologii cloud computing w praktyce funkcjonowania firm i organizacji biznesowych w Polsce i narastanie potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Partnerzy technologiczni gwarantują dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu stosowanych przez nich rozwiązań, przykładów zastosowań oraz pozwalają słuchaczom zapoznanie się z wyposażeniem własnych laboratoriów data center itp.; umożliwiają też zdobycie certyfikatów potwierdzających wiedzę słuchaczy z obszaru cloud computing” – dodała. 

Pierwsza edycja studiów zebrała bardzo pozytywne opinie uczestników. Ich doświadczenia oraz opinie pozwoliły dodatkowo dostosować program tegorocznych studiów do potrzeb i oczekiwań, maksymalizując korzyści i efekty nauki przyszłych studentów.

Microsoft jako lider technologii cloud computing jest partnerem technologicznym studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracownicy Microsoft prowadzą zajęcia laboratoryjne i wykłady. Firma udostępnia także infrastrukturę do warsztatów, a część zajęć prowadzonych jest w siedzibie Microsoft.

“Wartość tych studiów ująłbym w trzech słowach: wiedza, praktyka, ludzie. Analizujemy na bieżąco zmiany w obszarze cloud computing oraz inne trendy, jakie mają wpływ na rozwój tej dziedziny, takie jak mobilność czy Big Data. Właśnie pod tym kątem jest zmieniana część wykładów i laboratoriów, aby studenci otrzymali jak najświeższe informacje. Rozważamy, pogłębienie treści związanych z ekonomią chmury i TCO. Planujemy również więcej laboratoriów, aby studenci mieli więcej praktycznej możliwości testowania środowiska chmurowego” – podkreślił Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships w polskim oddziale Microsoft.

Obok Microsoft w całym przedsięwzięciu biorą udział i wspierają studia merytorycznie również inne firmy i organizacje: Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Action Centrum Edukacyjne Polska Izba Ubezpieczeń, firma konsultingowo-badawcza Forrester, kancelaria prawnicza Bird & Bird oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Obecnie studiuje w niej około 11 tysięcy studentów, a każdego roku jej mury opuszcza blisko dwa tysiące absolwentów. SGH oferuje kilkanaście kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim w języku polskim i angielskim, w tym unikalny magisterski program CEMS Master’s in International Management, a także studia doktoranckie oraz ponad 130 studiów podyplomowych i dwa programy MBA. Jako jedyna w Polsce SGH należy do prestiżowego stowarzyszenia CEMS Global Alliance in Management Education, w skład którego wchodzi 29 uczelni biznesowych na świecie wraz z partnerskimi firmami. 

Szczegółowy program studiów oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pod adresem www.cloudmodels.eu.

Udostępnij artykuł: