Co czeka polską gospodarkę? Prognozy ekonomistów Credit Agricole na lata 2020-2022

Gospodarka / Komentarze ekspertów

Przedstawiamy prognozy makroekonomiczne uwzględniające napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19, czytamy w komunikacie ekonomistów Credit Agricole.

Wykres giełdowy
Fot. stock.adobe.com/Myst

Przedstawiamy prognozy makroekonomiczne uwzględniające napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19, czytamy w komunikacie ekonomistów Credit Agricole.

Prognozy dynamiki PKB na 2020 r. (-3,1% r/r) i 2021 r. (+3,6%) nie uległy zmianom. Niższy od oczekiwań PKB w III kw. br. zostanie skompensowany przez wyższą od naszych wcześniejszych prognoz dynamikę w IV kw. (-4,2% r/r). Będzie to przede wszystkim efekt rewizji w górę prognozy inwestycji (głównie przedsiębiorstw) w IV kw., uwzględniającej wyniki badań koniunktury GUS i lepszą realizację w III kw.

Prognozy ekonomistów Credit Agricole na lata 2020-2022
Źródło: Credit Agricole

Czytaj także: Pandemia uruchomiła zmiany strukturalne w polskiej gospodarce >>>

Oczekiwania dotyczące przebiegu epidemii COVID-19

Nasze oczekiwania dotyczące przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce nie uległy znaczącym zmianom. Pełzający lockdown, z uwagi na sezonowość zachorowań, potrwa naszym zdaniem do końca I kw. Uważamy, że proces szczepienia społeczeństwa, który rozpocznie się na początku przyszłego roku nie zmienia znacząco perspektyw makroekonomicznych. Zgodnie z sondażem CBOS opublikowanym w ubiegłym tygodniu tylko 36% Polaków zaczepiłoby się na COVID-19. Biorąc pod uwagę niechęć Polaków do szczepienia i fakt, że będą one realizowane w okresie spadku liczby zachorowań na COVID-19, zakładamy, że niewielka część populacji zdecyduje się na takie szczepienie. Niemniej jednak, można zakładać, że w połowie 2021 r. osiągniemy tzw. odporność stadną na COVID-19 z uwagi na dużo większą skalę rzeczywistych zachorowań niż wynosi liczba stwierdzonych przypadków.

Nadal uważamy, że dynamika PKB będzie kształtowała się poniżej zera do I kw. 2021 r. włącznie.

Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy i wygasającą pandemię COVID-19 tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym PKB w I kw. 2021 r. będzie o 1,5% wyższy niż w IV kw. 2020 r. i w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo zwiększał. Oczekujemy, że polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii w II poł. 2021 r.

Prognozy ekonomistów Credit Agricole na lata 2020-2022
Źródło: Credit Agricole

Znaczący wzrost dynamiki inwestycji firm w II poł. 2021 r.

Oczekujemy znaczącego wzrostu dynamiki inwestycji firm w II poł. 2021 r. ze względu na konieczność odnowienia przez nie majątku oraz efekty niskiej bazy. W II poł. 2021 r. i 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Uważamy, że potencjał do wzrostu publicznych nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu rok do roku jest ograniczony w 2021 r. z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19. Wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będzie również wspierany przez eksport w warunkach oczekiwanego przez nas ożywienia w handlu światowym. Podjęte przez rząd działania przyczyniły się do zahibernowania zatrudnienia. W rezultacie obniżyliśmy naszą średnioterminową prognozę stopy bezrobocia i podnieśliśmy ścieżkę dynamiki zatrudnienia. Są to czynniki pozytywnie wpływające na konsumpcję w latach 2021-2022. Biorąc pod uwagę szeroki zakres ożywienia gospodarczego prognozujemy, że dynamika PKB wyniesie 4,9% r/r w 2022 r.

Scenariusz inflacyjny

Zrewidowaliśmy nieznacznie nasz scenariusz inflacyjny, aby uwzględnić oczekiwaną z początkiem 2021 znaczącą podwyżkę cen prądu.

Z uwagi na efekty wysokiej bazy inflacja bazowa obniży się wyraźnie na przełomie lat 2020 i 2021 i pozostanie niska w horyzoncie kilku kwartałów, czemu sprzyjać będzie niska presja płacowa i niska inflacja w strefie euro. Prognozujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych obniży się w 2021 r. do 1,0% r/r wobec 4,8% w 2020 r. W najbliższych kwartałach spadek dynamiki cen żywności będzie miał szeroki zakres produktowy i zostanie odnotowany m.in. w przypadku cen mięsa, owoców, pieczywa i produktów zbożowych oraz nabiału. Przeciwny wpływ będzie miał wzrost dynamiki cen w kategorii napoje bezalkoholowe będący skutkiem wejścia w życie od początku 2021 r. tzw. podatku cukrowego. W II poł. 2021 r. oczekujemy stopniowego wzrostu dynamiki cen żywności, co związane będzie z wygasaniem efektów wysokiej bazy sprzed roku, a także wyższym popytem na żywność, w szczególności w kanale HoReCa (hotele, restauracja, kawiarnie) wraz zakładanym przez nas wygasaniem pandemii. W niektórych branżach, w szczególności w branży mięsnej, wyższy popyt najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie w niższą podażą, ograniczoną ze względu na niską opłacalność produkcji w poprzednich kwartałach, co będzie dodatkowo podbijać ceny. Prognozujemy, że w 2022 r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do 2,4% r/r. Podsumowując, oczekujemy, że inflacja ogółem wyniesie 3,4% w 2020 r. i 2,6% w 2021 r., a w 2022 r. zmniejszy się do 2,2%. Nasza prognoza inflacji jest obarczona niepewnością w związku z oczekiwanymi dużymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19.

Prognozy ekonomistów Credit Agricole na lata 2020-2022
Źródło: Credit Agricole

RPP nie zdecyduje się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej

Uważamy, że w warunkach braku „twardego lockdownu”, który wpłynąłby negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego, RPP nie zdecyduje się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Wciąż dostrzegamy niewielkie ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP skorzysta z niekonwencjonalnych narzędzi ukierunkowanych na wsparcie aktywności inwestycyjnej firm. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o inwestycjach w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób i nakładach brutto na środki trwałe w całej gospodarce za III kw. br. ograniczają jednak prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. Jednocześnie podtrzymujemy prognozę pierwszej podwyżki stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) w listopadzie 2022 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwana w listopadowej projekcji NBP bardzo wysoka dynamika PKB w 2022 r. Podtrzymujemy nasze prognozy walutowe. Uważamy, że EURPLN obniży się do 4,43 na koniec br. Głównym czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest ewentualne zawetowanie przez polski rząd wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy UE na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,35 na koniec 2021 r. i 4,27 na koniec 2022 r.

Udostępnij artykuł: