Co dalej z akceptacją polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską?

Gospodarka

Polska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską w sprawie KPO na poziomie operacyjnym i liczy na akceptację planu jeszcze w lipcu - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Polska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską w sprawie KPO na poziomie operacyjnym i liczy na akceptację planu jeszcze w lipcu - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Waldemar Buda podał, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym.

"Od maja dyskutowaliśmy z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE. Liczymy, że polskie KPO, zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu" - powiedział Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

"W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r.

Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu" - dodał.

Jak podkreśla minister Buda Krajowy Plan Odbudowy został poddany analizie pod kątem spełniania zasady nieczynienia poważnej szkody środowisku (Do not significant harm). Wszystkie inwestycje, które się pojawiają w ramach KPO nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku.

„Dodatkowo w KPO 37 proc. środków musi być przekierowanych na zielone inwestycje związane z ochroną klimatu" – dodaje minister Buda.

Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Udostępnij artykuł: