Co dalej z benchmarkiem EURIBOR?

Gospodarka / Multimedia

Podczas IX Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych rozmawialiśmy z Jeanem-Louisem Schirmannem, sekretarzem generalnym EMMI European Money Markets Institute, który ma być administratorem benchmarku EURIBOR.

Jean-Louis Schirmann
Fot. aleBank.pl

Podczas IX Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych rozmawialiśmy z Jeanem-Louisem Schirmannem, sekretarzem generalnym EMMI European Money Markets Institute, który ma być administratorem benchmarku EURIBOR.

Jean-Louis Schirmann: mamy nadzieję, że zachowaliśmy staranność i otrzymamy upoważnienie podczas 2019 r., by wszystko było gotowe na 1 stycznia 2020 r., aby #EURIBOR mógł funkcjonować

aleBank.pl: Czym się zajmuje EMMI - European Money Markets Institute?Jean-Louis Schirmann, sekretarz generalny EMMI European Money Markets Institute: głównym zadaniem EMMI European Money Markets Institute, wciąż poza tworzeniem swoich dwóch benchmarków, jest zapewnienie, by benchmark, szczególnie EURIBOR był zgodny z nowymi regulacjami, tak aby był w dalszym ciągu używany od 1 stycznia 2020 zgodnie z rozporządzeniem. My stalibyśmy się w ten sposób autoryzowanym administratorem tego istotnego benchmarku.Jaka jest metodologia, której zamierzacie użyć, by się przygotować do stosowania nowego rozwiązania?- Metodologia, jaką obecnie testujemy i którą konsultujemy z rynkiem, jest - jak ją nazywamy - metodologią hybrydową. Znaczy to, że jest po pierwsze oparta na transakcjach z banków.W przypadku niewystarczającej liczby kwalifikowanych transakcji przenieśliśmy się na drugi poziom, który jest automatycznym wyliczeniem opartym na algorytmach, które mają uzupełnić transakcje w celu zastąpienia wymaganych wkładów z banków.Wreszcie mamy też trzeci poziom, na wypadek, gdybyśmy nie mogli dojść do satysfakcjonującego wyniku z tego algorytmu, w którym banki dadzą własny poziom pożyczek na niezabezpieczonym rynku w oparciu o niektóre modele wewnętrzne i wewnętrzne koszty finansowania.

Jak dalece zaawansowani jesteście w pracach nad swoim projektem?- Jesteśmy zaawansowani. Nasz test wykazał, że dysponujemy metodologią, która jest solidna i będzie zgodna z wymogami EMIR - European Market Infrastructure Regulation. Po otrzymaniu wszystkich opinii z rynku opublikujemy ostateczną wersję metodyki.Następnie będziemy starać się o autoryzację do początku drugiego kwartału 2019 roku. Mamy nadzieję, że zachowaliśmy staranność i otrzymamy upoważnienie podczas 2019 roku, by wszystko było gotowe na dzień 1 stycznia 2020 roku.Kto wyraża zgodę na tę nową metodologię?- Takie upoważnienie wydaje belgijski nadzorca ds. rynków i usług finansowych (FSMA) Financial Services and Markets Authority wraz z kolegium nadzorców, które składa się również z władz nadzorczych z różnych państw strefy euro.
Udostępnij artykuł: