Co dalej z restrukturyzacją Ruchu? Alior Bank: czekamy na uzasadnienie wyroku sądu

Z rynku

Logo RUCH SA
Źródło: RUCH SA

Alior Bank czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami i podejmie dalsze kroku prawne po jego przeanalizowaniu, podał bank. Alior Bank podkreślił jednocześnie, że konsekwentnie dąży do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji Ruchu.

.@AliorBankSA czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami #AliorBank #Ruch

„Sąd restrukturyzacyjny nie podważył merytorycznie układu Ruch SA z wierzycielami. Jedynie z przyczyn proceduralnych, w związku uchybieniami natury formalnej, nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch SA w restrukturyzacji. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmiemy dalsze kroki prawne” – czytamy w stanowisku banku.

„Scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami Ruch SA przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest według nas najbardziej korzystny dla Alior Bank oraz pozostałych wierzycieli. Konsekwentnie w porozumieniu z Ruch SA w restrukturyzacji oraz Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji” – podkreślił Alior.

Sąd odmówił zatwierdzenia układu z wierzycielami

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odmówił dziś zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

PKN Orlen podtrzymuje plany wobec Ruchu

PKN Orlen podał wcześniej w swoim stanowisku do decyzji sądu, że podtrzymuje deklaracje odnośnie planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch w restrukturyzacji.

W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Kilka dni wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Czytaj także: PKN Orlen przejmuje Ruch. Wierzyciele przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności >>>

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa „Paczka w Ruchu”). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: