Co dziewiąty kredyt w Polsce udzielany za pośrednictwem Expandera. Doradcy biją rekordy w sprzedaży hipotek

Finanse i gospodarka

W II kwartale tego roku Expander Advisors pośredniczył w udzieleniu kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 1,13 mld złotych. Oznacza to, że mimo niezbyt korzystnej sytuacji na rynku, doradcom udało się wypracować najlepszy wynik sprzedaży tych produktów w blisko piętnastoletniej historii firmy. Expander rozwija także współpracę z branżą deweloperską oraz  wzmacnia ofertę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. 

Polacy chętniej kupują mieszkania, ale niechętnie się zadłużają

Między kwietniem a czerwcem 2015 r. klienci Expandera zaciągnęli kredyty hipoteczne o łącznej wartości 1,13 mld złotych. Suma ta jest o ponad 15% większa niż wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku (979 mln zł).  To nowy  rekord ustanowiony przez największą niezależną firmę doradczą w naszym kraju. Poprzedni został ustanowiony w III kwartale 2008 r., w czasie boomu na rynku nieruchomości. Wtedy Expander pomógł w uzyskaniu kredytów na łączną sumę 1,05 mld zł. Obecny dobry wynik nie był jednak łatwy do osiągnięcia:

Sprzedaż mieszkań w naszym kraju co prawda rośnie, lecz jak pokazują dane z rynku, w znacznej mierze jest to zasługa inwestorów kupujących nieruchomości za gotówkę. Natomiast klienci, którzy poszukują wsparcia finansowego ze strony banków, są obecnie znacznie ostrożniejsi i mniej chętni do zaciągania długoterminowych zobowiązań – mówi Andrzej Oślizło, Prezes Expander Advisors. – Nam jednak w pełni udało się wykorzystać okazję, jaką stworzyły malejące koszty uzyskania wsparcia finansowego oraz rosnąca zdolność kredytowa gospodarstw domowych. Obecnie już co dziewiąty kredyt hipoteczny udzielany jest za naszym pośrednictwem. To zasługa budowania trwałych relacji z klientami oraz zaufania, którym nas obdarzają.

Jakość dostępnych produktów oraz obsługę w oddziałach Expandera docenili nie tylko klienci, którzy decydowali się na skorzystanie z usług jego doradców, ale również deweloperzy. W ostatnim czasie firma rozpoczęła współpracę z warszawskim oddziałem PZFD (Polski Związek Firm Deweloperskich) oraz uruchomiła program partnerski skierowany do deweloperów, dzięki któremu uzyskają oni pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji, natomiast ich klienci, dostęp do dodatkowych usług i produktów.

Rosnąca rola inwestycji

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, Expander rozwija ofertę produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych, których udział w dochodach firmy sukcesywnie rośnie. W pierwszym półroczu 2015 r. stanowił on kilka procent wolumenu sprzedaży. – W II kwartale 2015 r. wartość sprzedanych produktów z tego sektora wzrosła o 7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła 113,16 mln – zauważa Andrzej Oślizło. – Polacy coraz chętniej inwestują swoje oszczędności i świadomiej podchodzą do kwestii zabezpieczenia finansowego. Rośnie ich zainteresowanie bardziej złożonymi instrumentami, takimi jak produkty strukturyzowane czy fundusze inwestycyjne. Wymogiem są jednak wysokie standardy bezpieczeństwa, obejmujące między innymi gwarancję zwrotu kapitału. Dbamy, by w naszej ofercie znalazły się dostosowane do tych potrzeb rozwiązania. 

W Expanderze rozbudowywane są także pozostałe linie produktowe. W przypadku kredytów gotówkowych wzrost sprzedaży w odniesieniu do II kw. 2014 wyniósł aż 155% (z 40,65 mln zł do 103,47 mln zł). W ciągu roku doradcy zwiększyli także o blisko 58% łączną wartość kredytów uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach oferty skierowanej dla firm.

Źródło: Expander Advisors

Udostępnij artykuł: