Co nowego na Portalu Klient EFL?

Finanse i gospodarka

Internetowe kanały obsługi klientów cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Kluczowe jest ich ciągłe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb odbiorców.

EFL dostrzegając popularność zdalnego kontaktu, stale rozwija i uatrakcyjnia Portal KlientEFL.

Jak wynika z danych EFL, średnio miesięcznie z portalu EFL korzysta ponad 8 tys. klientów, którzy za jego pośrednictwem m.in. pobierają eFaktury, kontrolują płatności czy składają wnioski. Liczba użytkowników portalu stale rośnie, w tempie około 5 – 10% miesięcznie. Użytkownicy serwisu korzystają z niego zarówno w „tradycyjny” sposób za pośrednictwem komputera, jak i za pomocą urządzeń mobilnych. Wejść na Portal z tabletów lub smart fonów jest coraz więcej. Obecnie stanowią one około 3% wszystkich odwiedzin.

W celu usprawnienia relacji z klientami, EFL na bieżąco wprowadza wiele nowych funkcjonalności swojej internetowej aplikacji.

Rozwój usług oferowanych przez portal KlientEFL opiera się na opiniach oraz sugestiach klientów. Dzięki tym informacjom, klienci korzystający z usługi portalu mogą teraz sprawdzić m.in. swój aktualny harmonogram spłat rat leasingu. Kolejna wdrożona zmiana polega na zamianie domyślnego kanału komunikacji (na linii klient <-> EFL) z wiadomości SMS na uznany za „bardziej przyjazny” e-mail. Dodatkowo została ograniczona liczba wysyłanych do klientów komunikatów poprzez wprowadzenie tzw. Komunikatów zbiorczych.

Kolejne zmiany w obszarze serwisu polegają na modyfikacji sposobu naliczania opłaty za korzystanie z niego. Przy naliczaniu opłat uwzględniana jest obecnie liczba aktywnych umów klienta z usługą portalu. Tym samym dla klientów z dużą liczbą nowych umów opłata za usługę zostanie znacznie obniżona. Od 7 marca 2013 obowiązuje również nowa Tabela Opłat i Prowizji. Opinia Leasingobiorcy wydawana za pośrednictwem serwisu oraz wniosek o Zmianę Terminu Płatności są realizowane przez Portal KlientEFL bezpłatnie.

Potwierdzeniem efektywnego prowadzenia Portalu KlientEFL jest wyróżnienie godłem „Użyteczna Strona”1, przyznane za wysoką jakość oraz bieżące wdrażanie proponowanych uwag i rekomendacji, które mają wpływ na satysfakcję klientów.

Demonstracyjna wersja Portalu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://klient.efl.com.pl/

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

(1) Program certyfikacyjny „Użyteczna Strona” jest akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udostępnij artykuł: