Co piąty Polak chce ubezpieczyć się na wypadek choroby nowotworowej

Polecamy

Największe obawy Polaków związane z wystąpieniem choroby nowotworowej dotyczą szeroko pojętych problemów opieki zdrowotnej oraz pozostawienia rodziny bez środków do życia. Chęć posiadania zabezpieczenia w postaci dedykowanego ubezpieczenia deklaruje już co piąty z nas - wynika z badania zrealizowanego przez Kantar Millward Brown na zlecenie ubezpieczyciela BZ WBK-Aviva.

Badacze twierdzą, że Polacy są coraz bardziej świadomi ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową, a 40% ocenia to prawdopodobieństwo, jako wysokie (najwyżej osoby, które miały już w rodzinie przypadki zachorowań). – Wizji choroby towarzyszą głównie problemy związane z opieką zdrowotną. Jako główne obawy 3/4 z nas wymienia brak refundacji nowoczesnych lekarstw, innowacyjnych terapii oraz kolejki do lekarzy specjalistów i długi czas oczekiwania na zabiegi. Blisko połowa z nas obawia się również pozostawienia rodziny bez środków do życia, a co trzeci utraty pracy z powodu choroby – mówi Jakub Antoszewski, manager Kantar Millward Brown.

W tej rosnącej świadomości swych szans upatrują finansiści, którzy twierdzą, że przekłada się ona na potrzebę posiadania zabezpieczenia. – Zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek choroby nowotworowej wyraża co piąty Polak. Oznacza to, że jesteśmy już gotowi na ubezpieczanie swojego zdrowia. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przygotowanie dedykowanego produktu – Onkopolisy – który zapewnia wsparcie w walce z chorobą – mówi Krzysztof Charchuła, prezes Zarządu BZ WBK-Aviva.

Spólka podaje, że Onkopolisa obejmuje szeroką listę nowotworów zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10 – są to zarówno nowotwory złośliwe, jak i nowotwory in situ. W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, klienci mogą otrzymać do 100% sumy ubezpieczenia – czyli do 200 tys. zł oraz 20% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu in situ. Środki finansowe osoba ubezpieczona może przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, zakup leków nierefundowanych, zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą. Podano też, że Onkopolisa obejmuje usługi assistance, co oznacza, że przy diagnozie nowotworu złośliwego klient może skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej, pomocy psychologa, transportu medycznego, pomocy domowej po hospitalizacji, czy zabiegów rehabilitacyjnych.

sad

Udostępnij artykuł: