Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę? Część druga

Finanse i gospodarka

W poprzedniej części poradnika przedstawione zostały podstawy prawne, na jakie możemy się powoływać jeśli sąsiad zaleje nam działkę, jak zawrzeć ugodę oraz jak skutecznie interweniować w gminie.

W poprzedniej części poradnika przedstawione zostały podstawy prawne, na jakie możemy się powoływać jeśli sąsiad zaleje nam działkę, jak zawrzeć ugodę oraz jak skutecznie interweniować w gminie.

Odszkodowanie

Poszkodowany na skutek zalania nieruchomości właściciel ma prawo do ubiegania się o uzyskanie odszkodowania w oparciu o przesłanki zawarte m.in.  w art. 186 prawa wodnego czy art. 415 kodeksu cywilnego. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z prawem wodnym naprawienie szkody obejmuje jedynie pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego.  Oznacza to, że jeśli w skutek zalania działki ograniczone zostały z jakiś powodów zyski poszkodowanego, nie będą one brane pod uwagę przy prowadzeniu postepowania odszkodowawczego – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

Wysokość odszkodowania ustalana jest w drodze decyzji przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego lub w sytuacji, gdy szkoda nie stanowi pochodnej pozwolenia wodnoprawnego, przez marszałka województwa. Jeśli właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez pokrzywdzonego nie wyda decyzji, stronie przysługuje droga sądowa. Decyzja taka jest co do zasady niezaskarżalna. Jeśli któraś ze stron nie jest usatysfakcjonowana ustalonym w decyzji odszkodowaniem może skierować sprawę na drogę sądową.

Źródło: Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: