Co się dzieje za Wielkim Murem Chińskim? Raport Euler Hermes

Gospodarka / Raporty

W poniedziałek 18 października br. chińskie władze przedstawią dane PKB za trzeci kwartał 2021 roku. To ogłoszenie będzie uważnie obserwowane przez rynki, ponieważ mieszanka tymczasowych i wynikających z polityki kryzysów, z których największym jest rynek nieruchomości, wywołała ostatnio nagłe spowolnienie w Chinach. Ale co dalej czeka Chiny? Ekonomiści Euler Hermes badają wielki kryzys chiński i analizują jego przyczyny i konsekwencje.

Fot. stock.adobe.com / bluebay2014

W poniedziałek 18 października br. chińskie władze przedstawią dane PKB za trzeci kwartał 2021 roku. To ogłoszenie będzie uważnie obserwowane przez rynki, ponieważ mieszanka tymczasowych i wynikających z polityki kryzysów, z których największym jest rynek nieruchomości, wywołała ostatnio nagłe spowolnienie w Chinach. Ale co dalej czeka Chiny? Ekonomiści Euler Hermes badają wielki kryzys chiński i analizują jego przyczyny i konsekwencje.

Dalsze spowolnienie gospodarki chińskiej

- W związku z tym Euler Hermes obniżył swoje prognozy wzrostu PKB Chin do +7,9% w 2021 roku i +5,2% w 2022 roku z odpowiednio z 8,2% i +5,4%. Zaostrzanie polityki i ogniska wariantu delta spowodowały cykl aktywności gospodarczej, ale przewidujemy, że wpływ tych czynników będzie powoli ustawał. Ożywienie w sektorze usług będzie najprawdopodobniej postępować, choć powrót do normy utrudnia strategia zero Covid.

Spowolnienie chińskiej gospodarki może spowodować dalszy wzrost kosztów handlowych i globalnie cen surowców, wydłużyć jeszcze bardziej opóźnienia w dostawach

- Ponadto działalność przemysłowa i sektor nieruchomości pozostaną pod presją polityki „wspólnego dobrobytu” i zwiększonych wymogów regulacyjnych. Spodziewamy się co najwyżej pewnej przerwy i/lub złagodzenia komunikatów władz w zakresie wymogów regulacyjnych wprowadzanych wobec sektora nieruchomości.

Oznacza to, że aktywność w sektorze mieszkaniowym pozostanie na niskim poziomie i można oczekiwać kolejnych niewypłacalności wśród deweloperów ‒ choć decydenci mają zarówno możliwości jak i wykazują wolę skorzystania z nich, aby uniknąć kryzysu systemowego.

Czytaj także: Upadek chińskiej grupy Evergrande to zapowiedź kolejnego światowego kryzysu z powodu bańki na rynku nieruchomości?

Jakie są główne zagrożenia dla chińskiej gospodarki?

- Główne ryzyko wewnętrzne związane jest z sektorem nieruchomości, w którym sytuacja od dawna stopniowo się pogarsza, co wpływa na inne sektory gospodarki, zarówno te bezpośrednio (np. materiały budowlane etc.), jak i tylko pośrednio związane (np. elektronika, meble etc.), jako że popyt końcowy związany z nieruchomościami odpowiada za ok. 25% PKB Chin, a zasoby mieszkaniowe stanowią 78% majątku gospodarstw domowych, 40% kredytów bankowych zabezpieczona jest na nieruchomościach, a wartość sprzedaży gruntów odpowiada około jednej trzeciej przychodów brutto władz lokalnych.

Główne ryzyko wewnętrzne związane jest z sektorem nieruchomości, w którym sytuacja od dawna stopniowo się pogarsza

- Główne ryzyka zewnętrzne to ryzyka o charakterze geopolitycznym związane z odrodzeniem się napięć w Cieśninie Tajwańskiej i w stosunkach z USA. Prawdopodobieństwo rzeczywistego konfliktu pozostaje na bardzo niskim poziomie i przewidujemy utrzymanie status quo w zakresie taryf handlowych na linii USA ‒ Chiny, choć wzrosnąć mogą bariery o charakterze pozataryfowym.

Czytaj także: Chiny deklasują resztę świata w eksporcie produktów wysokich technologii

Co spowolnienie w Chinach oznacza dla reszty świata?

- Z perspektywy podaży światowej, spowolnienie chińskiej gospodarki może spowodować dalszy wzrost kosztów handlowych i globalnie cen surowców, wydłużyć jeszcze bardziej opóźnienia w dostawach, a nawet pogłębić niedobory produkcyjne (części i komponentów) w USA i Europie.

Euler Hermes obniżył swoje prognozy wzrostu PKB Chin do +7,9% w 2021 roku i +5,2% w 2022 roku z odpowiednio z 8,2% i +5,4%

- Z perspektywy popytu światowego, ucierpieć mogą eksporterzy wywożący towary do Chin, szczególnie, jeśli wpływa na nich sytuacja w sektorze budowlanym i metalurgicznym (czyli m.in. Chile, Hongkong, Peru, Australia i RPA). Odwrotna – a  więc korzystna jest sytuacja eksporterów (nośników) energii, a w szczególności węgla grzewczego (w głównej mierze w regionie Azji i Pacyfiku: Indonezji, Malezji i Australii), wynikająca z prawdopodobnego wzrostu popytu w kontekście utrzymującego się w Chinach kryzysu energetycznego.

Czytaj także: Xi Jinping zapowiedział utworzenie giełdy w Pekinie

Źródło: Euler Hermes
Udostępnij artykuł: