Co się odwlecze, to nie uciecze

Bankowość

Ostatnie dwa miesiące przyniosły oszczędzającym chwilę wytchnienia i jedynie niewielki, choć wyraźny, spadek oprocentowania depozytów. Osłabienie złotego, które spędza sen z powiek zadłużonym w walutach obcych, okazało się sprzymierzeńcem oszczędzających. Deprecjacja naszej waluty dała Radzie Polityki Pieniężnej argument za tym, żeby nie obniżać stóp procentowych. Na jak długo?

Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz dwunasty porównali oprocentowanie kilkuset lokat w 26 bankach, aby znaleźć instytucje, które oferowały najbardziej atrakcyjne produkty depozytowe, zarówno w ciągu całych ostatnich 12 miesięcy, jak i w samym styczniu. Które banki od miesięcy płacą najwyższe odsetki na tle konkurencji? Które z nich opierają się jeszcze wiszącym w powietrzu obniżkom stóp procentowych?

Czoło niezagrożone przez peleton

Wyniki porównania atrakcyjności produktów depozytowych zawarte są w Tabeli 1. Im więcej gwiazdek w poszczególnych kategoriach, tj. „Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy” (Tab. 2.), „Atrakcyjność oferty dla klienta przypadkowo korzystającego z usług banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy” (Tab. 3.) oraz „Oprocentowanie oferty banku w styczniu 2015 r.” (Tab. 4.),  tym wyższa ocena i pozycja w rankingu. Najwyżej oprocentowane depozyty w okresie luty 2014 – styczeń 2015 oferowały: BIZ, Getin, BOŚ, Toyota, Meritum oraz Idea. Ostatnie dwa wypadają słabiej pod względem oferty styczniowej – cztery gwiazdki na pięć możliwych (podobnie było w grudniu, co może świadczyć o tym, ze te dwa banki płacą coraz niższe odsetki). Meritum może wkrótce w ogóle wypasć z naszego zestawienia – 10 lutego Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, żeby przejął go Alior Bank. Na razie wciąż zasługuje na „piątkę” w dłużej perspektywie. Jedną gwiazdkę dostały Bank Pocztowy, Citi Handlowy oraz Bank Polskiej Spółdzielczości, a także PKO BP i Pekao, które na tle pozostałych maruderów, wypadają minimalnie lepiej pod względem oferty styczniowej – dwie gwiazdki, zamiast jednej (Tab. 1).

150217.ranking.01.550x

5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka – bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych punktów w każdej kategorii, dlatego niekiedy łączna ocena nie musi wynikać z prostego uśrednienia oceny dla poszczególnych kategorii.

Toyota nagradza lojalnych klientów

W zestawieniu najlepszych banków dla klientów regularnie oszczędzających w tej samej instytucji na prowadzenie wysunęła się Toyota. Bardzo dobrze wypadły również Getin Noble Bank, BIZ, BOŚ i Plus Bank. Z grona banków płacących najwyższe odsetki lojalnym klientom w ciągu ostatnich 12 miesięcy wpadł Idea Bank.

Tym przetasowaniom w czołówce towarzyszył wzrost wartości odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł. Lider zestawienia – Toyota, na lokacie trzymiesięcznej płacił nawet 365 zł. To więcej niż dawał rekordzista sprzed miesiąca – Meritum Bank, 328 zł, też na trzy miesiące.

Toyota w pełni zasłużyła na pierwsze miejsce w Tabeli 2., podobnie jak Getin Noble Bank na drugie. W styczniu, w banku z grupy Leszka Czarneckiego, na depozycie bieżącym również można było zarobić więcej niż w grudniu – 327 zł wobec 324 zł. Warto wspomnieć, że najlepszy w depozytach bieżących w grudniowej edycji badania – Millennium, płacił swoim lojalnym klientom „marne” 286 zł.

O podobny wzrost wartość płaconych odsetek wśród banków zamykających zestawienie było trudno. Jednym podmiotem, który nie obciążył swoich lojalnych klientów spadkiem oprocentowania w porównaniu z grudniem okazał się Pekao. Ostatecznie jednak grono banków „świecących na czerwono” nie zmieniło się. Klienci od miesięcy korzystający z usług Deutsche Banku, Pocztowego, BPS, PKO BP, Citi i Pekao powinni się zastanowić nad zmianą banku.

150217.ranking.02.550x

 Powyższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokość kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach:

  • klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakończenia tej oferty również wybrał produkt o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących). Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakończyły się one przed upływem badanego roku;
  • klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Atrakcyjność oprocentowania zmierzono w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby ulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł) w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A) oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B – poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania).

Banki tradycyjnie są bardziej szczodre dla nowych, niż dla stałych klientów. Pod tym względem w styczniu nic się nie zmieniło. Co do zasady firmy, które mają ciekawą ofertę dla lojalnych użytkowników, przyciągają również tych przypadkowych. Te banki to Idea, Toyota, Meritum, Getin, BIZ i BOŚ (zebrały najwyższe łączne oceny w ostatnich 12 miesiącach pod względem oferty dla klientów przypadkowo korzystających z produktów wybranego banku). Jest to ta sama drużyna, co przed miesiącem, jednak inaczej niż w grudniu, w styczniu płaciła już trochę mniej.

Najlepsza w depozytach bieżących pozostała Toyota, z niższym oprocentowaniem niż w grudniu – 4,9 proc. wobec 5,0 proc., przed Getinem (4,7 proc., było 4,8 proc.) i Ideą (3,9 proc., było 4,0 proc.). Najsłabiej wypadły Inteligo i BZ WBK – po 1,5 proc.

W lokatach krótkoterminowych na 1-4 miesiące cały czas wygrywa Deutsche (5,0 proc. – tyle co w grudniu), wyprzedzając Meritum i Ideę (po 4,8 proc.). Na końcu zestawienia wylądowały Citi (1,5 proc.), PKO BP i ING (po 1,6 proc.) nieznacznie wyprzedzone przez Pekao (1,7 proc.).

W lokatach na 5-8 miesięcy (średnioterminowe) sześć instytucji regularnie osiąga zbliżone wyniki rzędu 3,4 – 3,6 proc. To BIZ, Getin, Meritum, BOŚ, Idea (do tej grupy nie należy już Plus Bank). Stawkę zamykają Citi, Pekao, Deutsche Bank, PKO BP i BZ WBK z oprocentowaniem w przedziale 1,6 – 2 proc..

W lokatach długoterminowych, zawieranych na 9-12 miesięcy, powyżej poziomu 4 proc. wciąż utrzymuje się Toyota (4,4 proc.). Drugi w kolejności jest BZ WBK (3,7 proc.), a tuż za nim uplasowały się BIZ, Meritum i Idea (po 3,5 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazły się Citi (1,6 proc.) Deutsche Bank i Getin (po 1,7 proc.) – Tabela 3.

150217.ranking.03.550x

Powyższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne w tabeli zaznaczone jako 1-4M), średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M) i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M) w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu wybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków. Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty w przedziale 10-50 tys. zł.

W samym styczniu, w porównaniu z grudniem, spadło oprocentowanie depozytów bieżących. Wciąż opłacało się je założyć w Toyocie, trzeba się jednak było pogodzić z niższym oprcoentowaniem – 4,0 proc. zamiast 5,0 proc. To spowodowało, że oferta banku rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni nie wypadła już tak dobrze na tle konkurencji. Tyle samo, czyli 4,0 proc. płacił na depozycie bieżącym Idea Bank. Niewiele słabiej wypadło 3,5 proc. w BIZ Banku i w BOŚ. Najsłabszy pod tym względem Credit Agricole płacił tyle samo, co w grudniu, czyli 1,28 proc.

W kategorii lokat terminowych na 1-36 miesięcy dostępnych w oddziałach banków pierwsze miejsce kolejny raz obroniła Idea. Jednak w lokatach, podobnie jak w depozytach, trzeba się było liczyć ze spadkiem oprocentowania 4,5 proc. na 3 miesiące, zamiast 5 proc. w grudniu. Nieźle wyglądało również 4 proc. (też na 3 miesiące) w Getinie i Credit Agricole (9 miesięcy). Tylko 1 proc. oferowały BGŻ i Citi.

W kanale bankowości elektronicznej po 5 proc. można było zyskać w Meritum (2 miesiące) i w Deutsche Banku (2 miesiące) – tyle samo płaciły te banki w grudniu. Ale Idea, która w ostatnim miesiącu roku dawała 5,0 proc. na 3 miesiace, w styczniu płaciła o 50 pkt proc. mniej. Tyle samo, czyli 4,5 proc. tylko, że na 2 miesiące, proponował w internecie Getin. Po 4 proc. na 2 miesiące dawały BGŻ i mBank.

Jedynie skromną poprawę można było zaobserwować w dziedzinie lokat progresywnych. W styczniu Getin oferował 3,5 proc. na 12 miesięcy, podczas gdy miesiąc wcześniej – 3,30 proc. BZ WBK został przy 3,35 proc. na 3 miesiące. W pozostałych przypadkach oprocentowanie spadło. Na przykład Pocztowy płacił 3,20 proc. na 36 miesięcy zamiast grudniowych 3,50 proc.

Ostatecznie, w styczniu najbardziej opłacało się postawić na ofertę BIZ Banku, Getinu, Toyoty, BOŚ Banku, Millennium i Plus Banku, a więc tych samych instytucji, które miały najciekawszą oferte depozytową również w grudniu – Tabela 4.

– W styczniu przez polski sektor bankowy przetoczył się prawdziwy sztorm. Nie wywołała go jednak nasza rodzima Rada Polityki Pieniężnej tylko Narodowy Bank Szwajcarii, który zdecydował, że już nie będzie bronił kursu euro we frankach na poziomie 1,20. W rezultacie 15 stycznia, przez moment, frank kosztował ponad 5 zł. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie będą skutki osłabienia złotego do szwajcarskiej waluty dla zadłużonych we franku – dyskusja, pomiędzy bankami, politykami, i nadzorem finansowym nad jakimś sposobem, żeby ulżyć frankowiczom, wciąż trwa. Wiadomo już jednak, że deprecjacja naszej waluty dała RPP argument za tym, żeby w styczniu nie obniżać stóp procentowych. Naszym zdaniem w lutym lub w marcu rada może obniżyć stopę referencyjną łącznie o nawet 0,5 pkt. proc. A to spowoduje, że oprocentowanie lokat na poziomie 3 proc. raczej szybko stanie się tylko wspomnieniem – mówi Piotr Matuszewski, Prezes Professional Benchmark Consulting.

150217.ranking.04.550x
150217.ranking.05.550x

Źródło: Professional Benchmark Consulting

Udostępnij artykuł: